Du er her: Artikler

Riktig p-pille for deg?

p-piller
Behov for prevensjon er tilstede for de fleste kvinner i store deler av ens fertile livsperiode. Nye og forbedrede produkter er stadig under utvikling, mest på kvinnefronten, som vanlig!

Nye østrogener

I p-piller son inneholder både østrogen og gestagen, dvs de "vanlige" p-pillene, har det til nå vært brukt et syntetisk østrogen ( etynyl-østradiol). Det kommer etterhvert p-piller som inneholder østradiol, som kjemisk sett er identisk med det kroppen selv lager og det samme som brukes i prepatenene for overgangsalderplager.

Fordelen med de nye østrogene ansees å være mindre leverpåvirkning og mindre blodpropp-risisko.

Forskningen ser også på bruken av et annet østrogen (estetriol), som er et morkakehormon, til bruk i p-piller. Estetriol mener man har mindre påvirkning på kjertelvevet i brystene enn de andre øtrogenene.

Selv om man ikke har noen sikre holdepunkter for økt brystkreftrisiko ved de vanlige p-pillenene til nå hos ellers friske kvinner, mener man at dette nye østrogenet vil være et framskritt.

Riktig p-pille til riktig kvinne

Det handler mer enn noensinne om å velge riktig p-pilletype for den enkelte kvinne ut fra risikoprofil.De ulike gestagene (dvs progesteronvarianter) har ulike egenskaper.Noen har f. eks gunstigere virkning på hudproblemer og PMS.

De ulike administrasjonsmåtene for prevensjon- plaster, tabletter, vaginalring- gir ulike effekter på blodets evne til proppdannelse og leverpåvirkning. Det finnes også p-piller i ulike doseringer som forskjellige fordeler og bivirkninger.

Blodpropp

Det har vært en diskusjon om de nyste p-pillene gir økt blodpropprisiko og mange har kuttet ut spesielle p-pillermerker pga store avisoppslag. Her er til nå ingen sikre konklusjoner, fordi 4 ulike undersøkelser viser sprikende resultater.

Det som imdlertid er sikkert, er at de laveste doserte p-pillene gir lavest blodpropprisiko. De rene gestagenprepartene- som hormonspiral. minipille og implantater mener man trygt kan brukes av alle , også de som har arvelig disposisjon for blodpropp.

Long-cykling

Et nytt prinsipp er kontinuerlig p-pillebruk- dvs at man har færre eller ingen pillepauser. Det kommer etterhvert nye preparateter med 3 dagers pauser eller ingen pauser på markedet. Det er ingeting i veien for også å bruke dagens p-piller på samme måte.

Det vil si at man spiser piller kontinuerlig inntil man får en blødning- enten det er etter 2 eller 3 måneder. Så stopper man og legger inn en pause på 4 dager før man gjenopptar p-pillene.

Etterhvert vil menstruasjonen bli helt borte, og sikkerheten enda bedre. Det viktige er altså en liten pause ved blødninger. Det er til nå ingen holdepunkter for alvorlige bivrkninger knyttet til slik bruk.

Mannlig prevensjon

Det er ingen brennende nyheter rett rundt hjørnet. Det arbeides imidlertid med ulike typer hormonell prevensjon også for mannen, i tillegg til andre typer medisiner som inaktiverer eller modifiserer sædcellen slik at befruktning ikke kan skje. Kanskje er det slik at prepatetene for kvinnene er blitt så bra, at veien fram til prevensjon for menn som er like god, enda er for lang og dyr til at satsningen er stor nok!

Nye produkter

Man er på leting etter nye produkter som virker dobbelt beskyttende- både som prevensjon og som beskyttelse for seksuelt overførbare sykdommer. Det er også under utsprøvning andre administrasjonmåter enn dagens. For eksempel kan nevnes vaginalringer fra 3-12 måneders bruk eller hudgeleer eller hudspray.

Positive langstidseffekter av p-piller

P-piller som inneholder østrogen og gestagen, dvs de vanligste p-pillene, har i undersøkelser vist å gi redusert risiko for kreft i livmor, eggstokker og tykktarm. Man mener også at enkelte p-piller er gunstig med tanke på å modifiserer langtidseffektene av enkelte hormonelle ubalanser som f.eks polycystisk ovarialsyndrom.

Mandag 9. juli, 2012
Sykdom | Sex og kjærlighet | Graviditet | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake