Du er her: Artikler

Bioidentiske Hormoner - og litt om bruken av dem

rompe
Det er svært viktig å ha balanse i hormonene sine. Man kan med styrke hevde at helse er balanse, og man kan kun gjenopprette balansen ved å bruke naturlige hormoner, skriver Dr. Leif Ims i denne artikkelen.

Av dr. Leif Ims

I kvinnenes overgangsalder vil det komme endringer i produksjonen av østrogen og progesteron. Det er velkjent at når østrogenverdien faller under et visst nivå, stopper den vanlige menstruasjonssyklusen, og kvinnen går over i menopausen.

Derfor har det vært en vanlig oppfatning blant leger at mangel på østrogen er skyld i de fleste problemer i forbindelse med overgangsalderen, selv om dette merkelig nok ikke er skikkelig vitenskapelig testet.

Overgang
I årene før menopausen skjer det mange ting i kvinnekroppen. Denne tiden i livet kalles premenopausen og den kan starte helt fra slutten av tjueårsalderen. Den er for mange kvinner belagt med symptomer som hovne, ømme bryster og væske i kroppen før mens, PMS, vektøkning, irritabilitet osv, og det skyldes faktisk at kroppen ikke produserer nok progesteron.

(Progesteron dannes i binyrene, gonadene - særlig etter eggløsning i corpus luteum, i hjernen og under graviditet i morkaken. Hos mennesker ses økende mengder progesteron i løpet av graviditeten. - wikipedia.no)

Ved å måle hormoner i spytt har forskere funnet at mange kvinner i denne tiden ofte har sykluser uten eggløsning, og da får de alt for lav produksjon av progesteron. Stress kan også føre til ”trette” eggstokker (produserer for lite progesteron), fordi stresshormonet kortisol har en viss anti-progesteroneffekt.

Dette fører til en tilstand som kalles østrogendominans.

Den oppstår når østrogenproduksjonen fortsetter, mens det er for lite progesteron. Progesteron har mange viktige oppgaver i kroppen, og en av dem er å holde østrogenet i sjakk. Derfor får kvinnene disse plagsomme symptomene.

Når man forstår hva som foregår, er denne tilstanden meget enkelt å behandle ved å gi tilførsel av det bioidentiske hormonet progesteron, fordi det er for lite av det.

Hvordan få dette i seg?
Det gis da som krem på huden i den tiden av syklus, da kroppen selv skulle ha produsert det, og man får i seg en fysiologisk dose av dette meget viktige hormonet som er krefthemmende, nerveberoligende, betennelses-hemmende og oppbyggende.
Progesteron er også et viktig hormon for hjernen, idet det er nødvendig for produksjonen av myelin som er stoffet som isolerer nervetrådene, og derfor er progesteron viktig for en god og hurtig impulsledning i hjernen.
Progesteron bør av disse grunner også brukes i menopausen da produksjonen i den fasen av livet er svært liten.
Noen kvinner produserer i en periode for lite østrogen, når de går over i menopausen. Det vil gi vedvarende hetetokter og tørrhet i underlivet. I slike tilfelle trenger de østrogen, men her fremsetter jeg en ny regel:

Man må aldri ta østrogen uten samtidig progesteron!
Først progesteron og så østrogen. Det er fordi østrogener har en iboende evne til å stimulere celler til å dele seg. Det er ikke ønskelig, og progesteron vil hemme dette. Det beste er å bruke østrogen som plaster (av svakeste styrke) og progesteron som krem. Østrogen tilført i tablettform kan føre til økt betennelse i kroppen (høyere CRP), men det skjer ikke ved bruk av plaster.

Hva slags krem?
Hormonpreparater er reseptpliktige. Det er tilgjengelig en krem som lages på Ullevål sykehusapotek. Den inneholder 1,7 % garantert progesteron i en krembase av lanolin (ullfett) i 50 grams tuber. Den inneholder bare naturlige stoffer. Leger kan skrive ut en resept på denne, og doseringen er ¼ teskje (en ert) som smøres inn i frisk hud 2 ganger daglig.

Østrogenplaster?
Plaster av hormonet østradiol finnes på alle apotek. Kun plastre med laveste styrke som gir 25 mcg av østradiol i døgnet skal brukes. Plasteret skal skiftes to ganger i uken, og kan sitte på i den tiden da man tar pause med progesteronkremen.

Hva med menn?

Mengden testosteron faller med alderen. Men det er påvist at produksjonen av testosteron i vår tid begynner å dale 10 år tidligere enn før i tiden. Det vil si at menn bør måle sitt testosteron fra de er førti. Testosteron er vanligvis kjent som selve sexhormonet, men det er mye mer enn det.
Vet du at hjertet er det organet i kroppen som har høyest konsentrasjon av reseptorer for testosteron?

Det betyr at testosteron er en slags hjertemedisin, og for lavt nivå av testosteron vil ikke være bra for hjertets helse.

Testosteron styrker hjertet, knokler, muskler og vil føre til at man føler seg sterkere. I tillegg er det viktig for hjernens funksjon. Det vil også hemme prostataforstørrelse og prostatakreft, og gi mannen hans vitalitet tilbake.

Aldring er forbundet med en nedgang i hormonnivåene.

Ved å tilføre bioidentiske hormoner kan man på en enkel og billig måte bringe nivåene opp til de som man hadde i yngre år. Det vil gi kvalitet til alderdommen i form av økt vitalitet og velvære med mindre sykdom. Det er blitt populært blant aktive og våkne eldre mennesker i USA, og mange leger der bruker det også selv.

Om hormoner

Systemene i kroppen vår holdes i balanse ved en konstant regulering og produksjon av hormoner. Et hormon (fra greske hormoain = «å sette i gang») er et signalstoff som kroppen bruker for å sette i gang prosesser i bestemte deler av kroppen. De produseres fra spesielle kjertler rundt om i kroppen og fordeles via blodbanen.

Det er ca 150 ulike hormoner i en menneskekropp. De fleste er polypeptider (korte aminosyrekjeder), men det finnes en egen viktig gruppe som kalles steroidehormoner, som kroppen lager av kolesterol. Til dem hører kjønns-hormonene østrogen, progesteron og testosteron pluss andre som kortisol (stresshormonet).

Hormoner er helt nødvendig for liv og helse, og hele prosessen styres fra hjernen som også produserer mange hormoner selv.

Hormoner har effekt, når de treffer sin egen reseptor eller mottager. Dette fungerer som nøkkel i en lås, og reseptorene er spesifikke for hvert eneste hormon i kroppen. På den måten kan hjernen styre aktiviteten til ulike celletyper rundt om i kroppen ved å sende ut styringshormoner via blodet til cellene, som på den måten får beskjed om å produsere mer eller mindre av et bestemt stoff.

Det tar kun 20 sekunder før et styringshormon fra hypofysen har nådd frem til alle celler i kroppen. Når det gjelder insulin, er det beregnet at hver eneste celle i kroppen har ca 20.000 reseptorer bare for det hormonet. Siden det finnes om lag 60 trillioner celler i en menneskekropp, ser man litt av dimensjonene over dette. Hvem våger å forstyrre denne balansen?

Hormonelt aktive substanser som er laget i laboratorier og som har nøyaktig lik molekylstruktur som de naturlige, kalles bioidentiske eller naturlige. Hormonlignende eller kjemiske stoffer som hermer de naturlige, kalles fremmede hormonhermere. Dem er det blitt mange av i de siste førti år.

De har en molekylstruktur som kun delvis ligner de naturlige. Siden de ikke er naturlige kan de patenteres og er derfor av større økonomisk interesse for legemiddelindustrien enn de naturlige, som ikke kan patenteres.

Et godt eksempel på hormonhermere er p-piller som vanligvis består av to stoffer som hermer henholdsvis østrogen og progesteron. Den forplantnings-hemmende effekten oppstår på den måten at hjernen som hele tiden måler nivåene av østrogen og progesteron, får sine målereseptorer blokkert av de fremmede hormonhermerne, fordi de strukturmessig er såpass lik de naturlige hormonene at de setter seg på deres reseptorer i hjernen. Hjernen tolker dette som at nå er det nok av østrogen og progesteron og gir beskjed til hypofysen om å produsere mindre signalhormoner til eggstokkene. Derved hemmes den naturlige syklusen, og jentene går over i en slags falsk menopause (ingen eggløsning).

Nå er det en annen viktig ting med hormoner.

Kroppen lager hormoner av andre hormoner. For eksempel er progesteron et kildehormon. Det vil si at kroppen bruker det som en kilde til å lage mange andre hormoner. Det skjer ved hjelp av enzymer som finnes i spesielle hormonkjertler som for eksempel binyrene og eggstokkene. Kun bioidentiske hormoner kan delta i denne prosessen. De fremmede passer ikke inn i ”malen” til enzymene, og det skjer derfor ingen naturlig dannelse av nye hormoner, når man har slike fremmede hormonhermere i kroppen.

De vil derfor skape ubalanse i de naturlige hormonene og føre til symptomer på sykdom.

En annen svært viktig ting i denne forbindelse er at de naturlige og bioidentiske hormonene brytes ned av kroppen til ufarlige substanser som skilles ut som inaktive stoffer. Det skjer ved hjelp av enzymer og særlig i leveren.

Dette kan ikke skje med fremmede hormonhermere. Derfor vil p-piller ikke brytes ned i kvinnens kropp, men skilles ut og havne i naturen som biokjemisk aktive hormoner. Det kan måles hos for eksempel fisk som ørret og torsk, og det er påvist at de er påvirket av hormoner.

Dette er miljømessig svært alvorlig, men merkelig nok har jeg ennå ikke møtt jenter som bruker p-piller, som kjenner til hva som egentlig foregår når de bruker disse substansene. Heller ikke leger eller politikere ser ut til å ha fullstendig informasjon om disse mekanismene.

Dette er en generell beskrivelse av hva bioidentiske hormoner er. Mye mer informasjon får man på websiden www.futhark.no, og i de bøkene som er utgitt på Futhark forlag.

Om skribenten:

Dr. Leif Ims (bildet) er utdannet lege ved Universitetet i Oslo 1966. Etter flere år som sykehuslege hoppet han av den banen og ble allmennpraktiserende lege og etter hvert fastlege med base i Oslo.

Han har hele tiden interessert seg for metoder for å styrke immunforsvaret og den generelle helsen og utdannet seg derfor i tillegg i alternativ medisin som akupunktur og homeopati.

På 1990-tallet begynte han å oversette bøker om naturlig hormonterapi, og har siden fått en omfattende erfaring med pasienter som ønsker å benytte seg av bioidentiske hormoner med klienter fra hele landet. 
 

Denne artikkelen ble skrevet i august 2008 og oppdatert i oktober 2014. 

Fredag 10. oktober, 2014
Om overgangsalderen | Helse og kosthold | Mannens hjørne

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake