Du er her: Artikler

Ta opp igjen kreativiteten

gitar2 beskaaret
Kreativ utfoldelse! Hobbyer er av det gode. Da kommer du i kontakt med følelsene dine. Erik Møller tar selv gjerne fram gitaren.
Mannens rolle er i endring. I motsetning til tidligere er det nå lov – og også mer påkrevet – å vise følelser. En måte å komme i kontakt med det emosjonelle på, er å ta tak i det kreative. Spilte du gitar som gutt? Ta den fram igjen!

Mannsrollen er i dag mye mer variert enn tidligere, både når det gjelder karriere og familie. Før slapp mannen verken kvinnen, barna eller de ansatte innpå seg. Han holdt avstand og levde etter regelen at “store gutter gråter ikke”.
I dag er det annerledes. Kvinnen forlanger at mannen viser følelser og samfunnet er i endring, med utvidet pappa-permisjon og likestilling. Dermed er det påkrevet at mannen tar tak i sin emosjonelle side. Dette kan sikkert virke skremmende for en del menn i 40-60-årsalderen, som har vokst opp delvis med den gamle mannsrollen.
 

Ny tid! Å utvikle seg er viktig. Erik Møller i Pepp Norge veileder både menn og par i hvordan de skal få et godt liv og et godt samliv.
Machomannen ut
– Den sterke machomannen, som straffet og var en streng familiefar, og som var krenkende og kald, han er på vei ut, sier Erik Møller, daglig leder i Pepp Norge. Han har psykologiutdannelse fra USA, har vært familieterapeut og jobber nå med å veilede enkeltpersoner, par og bedrifter i alt fra ledelse til stressmestring, samliv og livsstil. 
– Min fars generasjon trengte ikke på samme måte som menn i dag å utvikle sin emosjonelle intelligens, fortsetter Erik Møller. – Hans oppgave etter krigen var å gå ut å skaffe penger så han kunne fø familien. Men om mannsrollen på et vis kanskje var enklere da, tror jeg også mange menn har gjennomskuet at dette var et begrensende perspektiv.
–  Den emosjonelle utviklingen går nå i retning av at “store gutter gråter faktisk”. Og store sjefer har også følelser. Dette er med som en del av beslutningsgrunnlaget. Det er lettere for mannen å snakke om følelser nå og det er også lagt til rette for at han kan utføre farsrollen på en annen måte. Dette har vokst fram parallelt med at kvinnens rolle er endret.

Må rydde opp
På lik linje med at menn ikke skulle vise følelser eller gråte, har de heller ikke skullet vise sorg. Hvordan skal du ta takle sorgen? Mange har kompensert ved å jobbe mye. Det samme har de gjort i andre vanskelige livssituasjoner, som for eksempel ved samlivskriser. Å ta avstand fra følelsene kan virke mye enklere enn å ta tak i dem.
Erik Møller tror blant annet at den høye skilsmissestatistikken har sammenheng med at så mange menn, i et psykologisk perspektiv, har et uoppklart forhold til sin mor. Det kan være at de har tatt avstand fra henne eller at de er for nære. Uansett er det viktig å rydde opp. Ellers vil de ha problemer med å etablere et godt forhold til en annen kvinne.
– Kvinner krever mer nærhet i dag, påpeker Erik Møller. – De krever at vi menn kan snakke om følelser og at vi kan forholde oss til både kvinner og barn på en mer likeverdig måte. Derfor må vi ta tak i følelsene å rydde opp hvis vi ønsker et godt samliv.
– Og for de som ikke har grepet fatt i sin emosjonelle bagasje tidligere, kan tida da barna flytter ut bli et kritisk tidspunkt. Hvis ikke begge har utviklet seg i forholdet, blir man kanskje sittende å se på hverandre og lure på hva man skal gjøre nå. Et samliv kan være den beste arena for personlig vekst, samtidig har du mulighet til å vokse når du møter en krise.

Fra intensitet til intimitet
Mannsrollen er ofte preget av det intense. Menn skal ha intense opplevelser, det skal være spennende og det skal skje noe nytt. Derfor kan mannen i et parforhold ha problemer med å takle overgangen fra intensitet, selve forelskelsen, til intimintet, som er kjærligheten. For forelskelse er ikke det samme som kjærlighet, men den kan lede dit.
– Det er først når mannen åpner seg for intimiteten, når han kommer i kontakt med sin egen sårbarhet at han blir den nye mannen, sier Erik Møller. – Jeg tror mange av skilsmissene skjer fordi mannen ikke takler denne overgangen til intimitet. Han har ikke utviklet et mottaker-giverapparat. Det er noe som må jobbes med.
Men i stedet for å stoppe opp å jobbe med det emosjonelle, fordyper mange seg i arbeid, slik at det i stedet leder til utbrenthet. Mange jobber seg sjuke og møter veggen. Men hva er utbrenthet? Det er ingen diagnose. Diagnosen er en depressiv reaksjon. Og tegnene som leder dit kan være tretthet, motivasjonsløshet og at livet virker meningsløst. 
Det gjelder å stoppe opp innen det kommer så langt. Det gjelder å balansere intelligensen – og finne den rette balansen mellom IQ og EQ.

Vær kreativ
For å få kontakt med sin emosojonelle side kan det være nødvending å søke hjelp. Det kan skje for eksempel ved å kontakte en psykolog eller en coach. Erik Møller mener det er mye mer akseptert å søke hjelp i dag. Før var det mer skambelagt for en mann å kontakte en psykolog.
 – Det er heller ikke flaut å vise følelser, understreker han. – Tvert i mot, så lenge noen synes det er flaut, da har vi en jobb å gjøre. Jeg stiller spørsmålet rett ut til mine klienter: Gråter du? Gråter du i nærvær av din kone eller andre? Danser du? Danser du fritt? Svaret her sier noe om hvor vidt du har et godt forhold til følelsene sine.
 – For hva gjør du for å utfolde din kreativitet? Har du en hobby? Hadde du en da du var yngre? Spilte du gitar eller trompet da du var gutt? Ta den fram igjen og spill. Kreativitet er bra for å komme i kontakt med følelsene sine og for å holde dem ved like. Det er selvutviklingsbøker som selger mest for tiden. Det er en bra utvikling.
Og om det å bli pappa igjen i godt voksen alder vil oppleves positivt eller negativt, det mener Erik Møller vil avhenge av om han har klart å utvikle sine emosjonelle sider. Har han det kan det være svært positivt. Da kan han få mye nærmere kontakt med sine barn. Men har han det ikke, er det jo begrenset hvor mange våkenetter du tåler i den alderen.

Eldes med verdighet
Selv om ikke mannen har en like klar overgangsalder som kvinnen, så skjer det jo noe med hans kropp også. Kroppen eldes og er ikke like sprek og attraktiv som før, selv om graden selvfølgelig er avhengig av hvordan hver enkelt tar vare på seg selv. Men det er ingen grunn til å bli deprimert av den grunn. 
– Det gjelder å akseptere at kroppen endrer seg og at interesser endrer seg, råder Erik Møller. – Det går an å eldes med verdighet. Dette kan også handle om å bli vis. Og å møte overgangen i bedre psykisk form.
– På samme tid er det ikke mannens oppgave å ta ansvar for kvinnens emosjonelle svingninger i overgangsalderen. Han skal ikke gi så mange råd, men bare lytte. Han bør være støttende, men samtidig sette grenser. Hun må ikke få oppføre seg som hun vil under unnskyldning av det er overgangsalderen som er årsak. Dette kan være en vanskelig grense.
For å takle denne tida og overgangen på en best mulig måte, mener Erik Møller det er viktig å ha mot til å gå inn i følelsene sine og samtidig ha mot til å be om hjelp, hvis du trenger det. I tillegg til å ta opp kreativiteten, er dette dessuten en tid for refleksjon. Still deg spørsmålene: Hva er verdiene mine? Hva er viktig for meg? Bruker jeg tida mi riktig?

Torsdag 4. oktober, 2007
Mannens hjørne

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake