Du er her: Artikler

Spor etter smerte

smerter_kropp
Smerter som ikke setter lett gjenkjennelige spor i kroppen, kalles ubestemte. Helsevesenet har vanskeligheter med å gi slike pasienter et tilbud, og mange pasienter opplever at de ikke blir trodd eller respektert.

Men ser man nærmere på disse pasientene, kan man finne kroppslige forklaringer på smertene.

– Muskelsmerter er like utbredt blant menn og kvinner, men smerten setter seg på ulike steder i kroppen, mener Sissel Steihaug, lege og seniorforsker ved SINTEF.

Hun var en av foredragsholderne på kvinnehelsekonferansen som nylig ble arrangert av Norske kvinners sanitetsforening og Norges forskningsråd.

– I vestlig medisin har vi en oppfatning om at smerten skal synes ved spor i kroppen. Muskelsmerter setter ofte ikke slike spor, og kalles derfor ubestemte. Avgrensede smerter som setter spor har høyere status, og dette er typisk menns plager.

– Kvinner med ubestemte muskelsmerter opplever avmakt og problemer med å bli trodd, påpekte Steihaug.

Følelsen av å ha et dårlig behandlingstilbud til pasienter med muskellidelser inspirerte Steihaug og kollega Birgitte Ahlsen i 1992 til å starte en grupperettet behandling for disse pasientene.

Les hele saken på forskning.no

 

Behandlingen er basert på en oppfatning om at disse kvinnene hadde dårligere kondis enn normalbefolkningen – ideen var «tren deg frisk». Treningsopplegget ble kombinert med undervisning om muskel- og skjelettlidelser. Målet var smertereduksjon.

Torsdag 29. september, 2011
Sykdom | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake