Du er her: Artikler

Søvnlengde og risiko for brystkreft

sove
I siste nummer av British Journal of Cancer er det en artikkel som viser en sammenheng mellom risiko for brystkreft og søvnlengde.

Studien bygger på en oppfølgning av 28.000 japanske kvinner i alderen 40-79 år fra 1994.

Kvinner som rapporterte en søvnlengde på mindre enn 6 timer per natt hadde en klart større risiko for å utvikle brystkreft. Årsaken synes å være at kortere søvnlengde gir mindre utskillelse av hormonet melatonin.

Det er i andre studier vist at lavt nivå av melatonin kan være forbundet med økt risiko for brystkreft. Melatonin reduserer produksjonen av østrogen og østrogen er en kjent risikofaktor for utvikling av brystkreft.

Eksperimentelle studier har vist at lave melatoninverdier kan gi raskere tumorvekst. Kvinner som sov mer enn 9 timer om natten hadde 28% lavere risiko for å utvikle brystkreft enn de som sov 7 timer. Den japanske gruppen har tidligere vist at menn som sover 9 timer om natten, har halvparten så stor risiko for å utvikle prostatakreft som de som sov færre timer.

Det er imidlertid en del svakheter med denne studien som gjør at vi ikke kan dra for sikre slutninger. Kvinnene rapporterte bare en gang om sin søvnlengde og dette er kritikkverdig da de flestes søvnlengde varierer fra natt til natt og egenrapportering av søvnlengde er upresist.

Det foreligger ingen data på søvnens kvalitet, bruk av sovemedisiner eller skiftarbeide.

Vi vet heller ingenting om disse kvinnenes livsstilsfaktorer som for eksempel overvekt og fysisk aktivitet.

Mandag 15. januar, 2018
Sykdom | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake