Du er her: Artikler

Beinskjørhet (osteoporose)

beinskjørhet1_b
Opphør av østrogenproduksjonen er den viktigste årsaken til beinskjørhet hos kvinner, sier professor dr.med. Unni Syversen, overlege ved avdeling for endokrinologi ved St. Olavs Hospital i Trondheim.
En av to kvinner og en av hver fjerde mann over 50 år kan oppleve å få brudd som skyldes beinskjørhet, osteoporose. Beinskjørhet er en sykdom med redusert kalkinnholdet og styrke. Det er spesielt risikoen for brudd i håndledd, rygg og hofte som øker.

- Inntil for få år siden var det en drastisk økning av kvinner og menn som fikk beinskjørhet. Tendensen har vært den samme over hele verden. Oslo ligger faktisk i verdenstoppen når det gjelder lårhalsbrudd. Det kan virke som om økningen i vår del av verden har flatet ut de siste årene, mens i Asia ser en fortsatt en økning på grunn av at levealderen stadig blir høyere forteller professor dr.med. Unni Syversen, overlege ved avdeling for endokrinologi ved St. Olavs Hospital i Trondheim.


- Årsaken til den store økningen av beinskjørhet er først og fremst den økte levealder. I tillegg synes livstilsfaktorer å spille en viktig rolle. Vi kjenner ikke årsaken til at Skandinavia ligger på verdenstoppen i beinskjørhet. økte i en viss periode på 90-tallet.  Hver annen kvinne over 50 år kan forvente å få et brudd som skyldes beinskjørhet. Grunnen til at det er kvinner som oftest rammes av beinskjørhet er det økte beintapet på grunn av opphør av østrogenproduksjonen i forbindelse med overgangsalderen. Østrogen reduserer nedbrytningen av bein.
 
Hvordan oppstår beinskjørhet
Professor Unni Syversen forteller. – Skjelettet holder oss oppreist og beskytter kroppsorganenes ømfintlige deler og danner et effektivt bevegelsesapparat sammen med musklene. Gjennom hele livet brytes det ned bein og nytt bygges opp. Når det brytes ned mer bein enn det bygges opp, blir skjelettet svekket. Skjelettet vårt bygges gradvis opp gjennom livet og vi oppnår en maksimal beinmasse når vi er omtrent 25 år. Beinmassen er i hovedsak bestemt av arv.

Etter fylte 25 år starter nedbrytningen av beinmassen med ca. 0,5 til en prosent hvert år. Når kvinnene kommer i overgangsalderen og østrogenproduksjonen stanser, øker beintapet fra to til fem prosent pr. år i en tiårsperiode. Enkelte kvinner taper så mye om 10 prosent årlig. Opphør av østrogenproduksjonen er altså den viktigste årsaken til beinskjørhet hos kvinner. En av to kvinner kan få brudd som skyldes beinskjørhet. For menn er forekomsten om lag en av fire. Menn har en høyere maksimal beinmasse enn kvinner, og er derfor mindre utsatt for å få beinskjørhet. Mangel på det mannlige kjønnshormonet testosteron kan forårsake beinskjørhet. Beinskjørhet kan utvikles hos begge kjønn som følge av blant annet røyking, lavt inntak av kalsium og vitamin D og inaktivitet. En rekke sykdommer og medikamenter, for eksempel kortison kan også ha negativ effekt på skjelettet og medfører beinskjørhet.

Brudd
Hofter, håndledd og ryggvirvler er spesielt utsatt når beinbyggingen blir dårligere. Beinskjørhet er en sykdom hvor skjelettet blir ”sprøere”, slik at det kan oppstå beinbrudd ved lette belastninger som for eksempel fall fra bakkenivå eller lette løft, ”lavenergibrudd”.


- Brudd som oppstår i forbindelse med små belastninger bør vekke mistanke om beinskjørhet. Sykdommen kan medføre alvorlige konsekvenser, det er viktig at diagnosen stilles tidlig. Risikofaktorer er flere, hvis din mor hatt et osteoporotisk brudd, har du økt risiko. Tidlig stans av menstruasjon er en annen faktor, røykere er også i faresonen. Blir diagnosen påvist på et tidlig stadium kan en starte forebyggende behandling slik at en unngår brudd i rygg, håndledd og hofte. Pasienten kan henvises til måling av beinmassen i spesielle beinmineralmålere. Beintettheten bør måles i ryggsøylen og lårhalsen, undersøkelsen gir et mål på kalkinnholdet i skjelettet.

Økende helse- og samfunnsproblem
Beinskjørhet har først og fremst vært en kvinnesykdom, men stadig flere menn blir også rammet av sykdommen. I Norge i dag dør det omtrent 1100 personer årlig som følge av komplikasjoner etter lårhalsbrudd. Om lag 800 dør som følge av brystkreft. De som blir rammet av lårhalsbrudd blir ofte avhengig av kommunal pleie og flere vil oppleve aldri å få tilbake normal førlighet.

Beinskjørhet er en kronisk sykdom som kan føre med seg kroniske smerter. Brudd i ryggsøylen fører til at kroppen blir deformert noe som igjen kan føre til lavere selvbilde og depresjon. Ifølge professor Unni Syversen er beinskjørhet er økende helse- og samfunnsproblem.


- Håndleddsbrudd, brudd av ryggvirvler og lårhalsbrudd innebærer ca 10 000 innleggelser på sykehus hvert år. Det utgjør ca. en tredel av kapasiteten ved kirurgiske avdelinger i landet. Beinskjørhet koster det norske samfunnet mer enn 1,5 milliarder kroner pr. år


Kosthold
Hva du spiser har faktisk stor betydning for å opprettholde beinmassen i skjelettet. Inntak av kalk hos barn og ungdom er viktig for å bygge opp en størst mulig beinmasse og er også nødvendig for å opprettholde beinmassen seinere i livet. En forebygger beinskjørhet gjennom et sunt kosthold hvor kalk og D-vitamin er viktige tilskudd.


- Undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom kosthold og utvikling av beinskjørhet.  Det er viktig å få nok kalk, en bør ha et daglig inntak av kalk som tilsvarer en halv til en liter melk samtidig som det er viktig at en spiser en del ost. Skummet melk inneholder like mye kalk som helmelk. Meieriprodukter er i dag den viktigste kilden av kalk. For mange kaffekopper, flere enn fire kopper daglig, er en risikofaktor for beinskjørhet, spesielt hos de som har et lavt kalkinntak. grønnsaker finnes det mest kalk i grønnkål og brokkoli, en annen kilde er nøtter. For å få nok tilskudd av D-vitamin er det viktig å spise rikelig med feit fisk og å ta tran. Samtidig er det nødvendig å oppholde seg utendørs i sollys, det dannes vitamin D i huden. Hvis en ikke spiser tilstrekkelig med meieriprodukter og feit fisk bør en ta tilskudd av kalk og D-vitaminer i form av tabletter, forteller professor Syversen og fortsetter:
For kvinner er det viktig ikke å bli for tynne fordi en etter overgangsalderen får produsert østrogen i fettvevet. Derfor er overdreven slanking ikke bra.

Fysisk aktivitet
Professor Unni Syversen understreker at det er viktig å være i fysisk aktivitet hele livet fordi en da stimulerer byggcellene. Skjellettet er avhengig av å bli utsatt for mekanisk belastning. Vektbærende aktivitet er best, det innebærer at en bør belaste kroppen mer enn normalt, jogging, rask gange, styrketrening og squash er god trening for å forhindre beinskjørhet. Fysisk aktivitet bidrar også til bedret balanse og forebygger fall. Men professoren advarer mot ekstrem fysisk aktivitet hos yngre kvinner fordi det kan føre til at menstruasjonen blir borte og dermed blir østrogeninnholdet i blodet lavere og tapet av beinmasse er i gang. Dette gjelder først og fremst aktive idrettsutøvere..
- Det er viktig ikke å ta motet fra folk, mange er ikke i stand til å hard trening. Spaserturer og enkel gymnastikk er også bra. Norsk Osteoporoseforening har en treningsvideo for pasienter med beinskjørhet, underretter Syversen.

Forebygging og behandling
- Østrogen var tidligere førstevalg i å forebygge og behandle beinskjørhet. Nå har en derimot blitt mer restriktiv i bruken av dette hormonet, fordi forskning viser en økning i risiko for brystkreft, hjerte- karsykdommer og slag. Hos kvinner med klimakteriske plager i kombinasjon med beinskjørhet er østrogen fortsatt et godt alternativ. Vi har nå en ny type medisiner som heter bisfosfonater, blant annet alendronat, som er førstevalg i behandling av beinskjørhet, disse øker beinmassen og reduserer forekomsten av nye brudd. Kalsium og vitamin D er basisbehandling ved beinskjørhet og gis sammen med annen behandling. Det finnes også andre alternativer for de aller dårlige pasientene, understreker professor Unni Syversen ved St. Olavs Hospital.
 

Lørdag 13. oktober, 2012
Sykdom | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake