Du er her: Artikler

Blir DU sprø?

oste
Norske kvinner har verdensrekord i knokkelbrudd. Årlig brekker 9000 voksne nordmenn hofte og 15000 håndleddet. De aller fleste er kvinner som for lengst har passert midtlivsfasen.

Men det er ved overgangsalder at det virkelig skjer store forandringer i skjelettet vårt.

Noen er mer utsatt for å utvikle benskjørhet enn andre, og benskjørhet er en stor risikofaktor for brudd. Mange eldre mister sin uavhengighet  og funksjonsdyktighet etter et brudd i ryggen eller hoften.

Er du disponert for bensjørhet?

Se her hva du kan gjøre av helseinvesteringer midt i livet for å styrke skjelettet ditt.

Beinvev er et aktivt organ, stikk i strid med det man forestiller seg. Hele livet nydannes og nedbrytes beinvev i kroppen. Maksimal beintetthet oppnås de første voksenår, rundt ca 25 år.

For et seinere sunt og sterkt skjelett er det svært viktig å ha nådd toppen av sin maksimale bentetthet, for å stå best mulig rustet til bein-nedbrytningen som skjer gradvis etter dette.

Riktig kosthold med nok kalk og D-vitamin, og hos yngre kvinner et tilstrekkelig østrogenspeil i blodet som fører til menstruasjon, gir det optimale utgangspunktet.

Når kvinner kommer i overgangsgalder, skjer avkalkningen av skjelettet forholdmessig mye raskere en nydannelsen av bein. De første 1-5 årene gir økt beintap, spesielt  i vektbærende knokler som rygg, hofter og bekken.

Dette skyldes at den postive effekten av østrogen på nydannelse av beinvev, er borte. Dette kommer til alle kvinner, men noen er mer utsatt enn andre., enten pga sykdom, arvelig disposisjon eller livsstilsfaktorer. Bruddene som følge av  et skjørt skjelett, forekommer vanligvis ikke i midtlivsfasen, men10-30 år senere. Det er imidlertid  ved menopause at du kan starte å forbygge benskjørhet.

Rå fakta:

 • Kompresjonsbrudd i ryggen rammer over 50% av alle kvinner over 65 år. Dette medfører ofte mye smerter, lavere høyde og endret kroppsholdning. Tarm- og lungefunskjonen kan også påvirke etter brudd i ryggen med treg mage og dårlig pust.
 • Vi kvinner har en 15% livsløpsrisiko for underarmsbrudd. Elemetære ting i huset kan bli umulige i tiden etter et slikt brudd—toalettbesøk, syltetøyglass og hermetikkbokser kan bli store hindre i hverdagen.
 • 80% av alle hoftebrudd skyldes osteoporose. Halvparten av de som får et lårhalsbrudd blir avhengig av hjelp etter bruddet og 20% dør innen et halvt år.
 • Tannhelse er nært knyttet opp til beinhelse.  Benskjørhet medfører også tap av tenner og dårligere ernæring.

Som der framgår av det ovenforstående, er godt skjelett av betydning for en generell god helse og god livskvalitet!

Hva du bør tenke på:

 • Har du hatt perioder i livet med uteblitt mens pga trening, spiseforstyrreler eller lav kroppsvekt?
 • Har du hatt tretthetsbrudd?
 • Er det en arvelighet for beinskjørhet i familien din?
 • Har du sykdommer so medførere økt risisko for benskjørhet som- hyperthyreose(for høyt stoffskifte)?
 • Coeliaki
 • Hyperparathyreodisme.?
 • Bruker du kortokosteroider pga f.eks gikt eller astma??
 • Har du over en lang tid hatt en lite inntak av kalk i kosten? Har du ikke drukket melk hele livet?
 • Har du et høyt forbruk av tobakk og alkohol?
 • Har du en livsstil med unormalt lite fysisk aktivitet?
 • Bruker du medisiner som påvirker beinvev?


Hvis du er risikoutsatt, kan du få tatt en bentetthetsmåling.

Det er en røntgenmåling som gir en score i forhold til et gjennomsnitt. Selve målingen sier ingenting om styrken i skjelettet. Hastigheten på beintapet vil heller ikke komme fram en enketmåling. Benmassemåling vil derfor hos de fleste som ikke er risikoutsatt,  ikke ha noen praktiske konsekvenser rundt overgangslader.
 
Østrogener og beinmasse

Reduksjonen av beinmasse ved menopause  skyldes østrogenfallet i kroppen. Det betyr at hvis man velger å bruke hormonsubstitusjonsterapi, så vil man forhindre dette beintapet .Østrogen stabiliserer osteoporosesprossen og forhindrer ytterligere negativ utvikling.

Men dette gjelder mest ved langtidsbruk, helst over 5 år. Østrogeneffekten avtar også dess eldre kvinnen blir. Det optimale for skjelettet er å starte innefor de første 5 år etter overgangsalder og fortsette til eldre alder. Østrogeneffekten vil forsvinne etter 1-2 år når man slutter med medisinen, slik at hormonterapi vanligvis ikke er noen varig investering.

Østrogener er i dag ikke førstehåndsvalg når man skal behandle etablert osteoporose, men det er vel verdt å ta østrogener med i betraktningen før man kommer så langt. Det vil si at hvis man er disponert for beinskjørhet og har overgangsalderplager  i slik grad at man skal bruke østrogen, så vil man slå 2 fluer i en smekk!

Det er også antatt at østrogen kan styrke selve muskelmassen og påvirke balansesenteret i hjernen på en positiv måte, og derved også forebygge brudd.

Kalsium og D-vitamin.

Et tilstrekkelig inntak av kalsium og D-vitamin er basis for et sterkt skjelett. Kalsium finnes i alle melkeprodukter, grønne grønnsaker og nøtter. Du bør ha et totalt kalsiumtilskudd på 1000-1500mg kalsium totalt.

Vitamin D er nødvendig for at kroppen skal kunne nyttegjøre seg av kalsiumet til skjelettoppbygging. Det finnes i sollys, tran, fet fisk , fiskelever, margarin og smør. Det skal mye til for å så i seg for mye vitamin D. Vi tåler 10 ganger anbefalt dose.

På Matportalen.no kan du lese mer om anbefalt inntak og innhold i ulike matsorter.

Du kan også kjøpe preparater reseptfritt på apoteket som inneholder både kalsium og D-vitamin hvis du får i deg for lite via kosten.

Fysisk aktivitet

Fysisk fostring er grunnpillaren for et sunt skjelett. Faktum er at 90% av alle brudd ikke skyldes benskjørhet, men fall som gir brudd. Muskelsvakhet og redusert balanse kan  medføre fall. Fysisk aktivitet som retter opp dette er derfor viktig. Både balanse og muskler kan trenes hele livet. Det kan du lese  mer om i Christines  artikkel her på Overgang.no

For skjelettet sin del, er det ikke nok med en spasertur eller svømmimg. . Det anbefales vektbærende fysisk aktivitet minimum 30 minutter 3 dager i uka. For å styrke ryggen, må du altså til med styrkeøvelser. For hoftene, kan en joggetur eller rask gåtur også bygge opp muskler og skjelett.

Det er viktig å tenke på alkohol og tobakksforbruk, da for mye av dette virker negativt inn beinhelsen.

Balansen kan trenes på mange måter, for eksempel med dans.

Du kan lese også mer om benskjørhet på nettstedet til Norsk osteoporoseforening

Torsdag 30. august, 2012
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake