Du er her: Artikler

Røykere risikerer tidlig overgangsalder

ScanStockPhoto_image_169317 small
-Tobakk inneholder stoffer som motvirker kroppens produksjon av østrogen, uttaler forsker ved Folkehelseinstituttet Sidsel Graff- Iversen til www.fhi.no
En studie basert på helseundersøkelsen i Oslo 2000-2001 viste en sammenheng mellom tidlig overgangsalder og røyking. Med tidlig overgangsalder menes menopause før fylte 45 år. Studien viste at røykere hadde 50 prosent større risiko enn ikke-røykere for tidlig menopause.

 Tidspunktet for den siste menstruasjonen inntreffer i gjennomsnitt når kvinnen er 51 år. Til trøst for røykere som tenker på å legge vekk røykpakken viste studien at eksrøykere som hadde vært røykfrie i over 10 år, hadde betydelig lavere risiko for tidlig menopause enn røykerne hadde. Jo tidligere du slutter å røyke jo mer beskyttet er du for å komme i tidlig menopause.

Jo flere sigaretter jo større risiko
De som røykte mest hadde nesten dobbel så høy risiko for tidlig menopause enn ikke- røykerne hadde. Passiv røyking hadde derimot ingen innvirkning på menopausen.

Forsker ved Folkehelseinstituttet Sidsel Graff- Iversen, som deltok i studien, har uttalt til Folkehelseinstituttets nettside at forklaringen på sammenhengen nok ligger i at tobakk inneholder stoffer som motvirker kroppens produksjon av østrogen. I følge Graff-Iversen har andre studier vist at tobakk har anti-østrogen virkning.

Tidlig menopause – helseproblem
Tidlig menopause er en risikofaktor for flere helseproblemer, blant annet hjerte- og karsykdommer og beinskjørhet. Undersøkelsen det vises til undersøkte primært sammenhengen mellom tidlig menopause og aktiv og passiv røyking, samt inntak av kaffe og alkohol. Dataene viste ingen sammenheng mellom tidlig menopause og inntak av kaffe eller alkohol.

Kilde: www.fhi.no Studiene ble gjennomført av forskere ved Universitet i Oslo og Folkehelseinstituttet av Thea F. Mikkelsen, Sidsel Graff- Iversen, Johanne Sundby og Espen Bjertness og ble offentliggjort på BMC Public Health i Juli 2007.

revidert 30.11.15

Mandag 30. november, 2015
Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake