Du er her: Artikler

Østrogener øker hyppigheten av føflekkreft

kvinnehofte
Tidligere studier har vist varierende resultater når det gjelder sammenhengen mellom østrogenbruk, og malignt melanom (føflekkreft).

En populasjonsbasert case- control studie fra Leiden Universitet i Nederland ble publisert i det anerkjente tidsskriftet Annals of Oncology i februarnummeret i  2009.  Her så man på sammenhengen mellom p-piller og hormonsubtitusjon ved menopause og malignt melanom. 

Studien inkluderte 778 kvinner over 18 år som fikk diagnosen føflekkreft  mellom 1991 og 2004, og en kontrollgruppe på 4072, og som kunne spores tilbake i hormonbruk mer enn 3 år før hudkreftdiagnosen kunne stilles. Farmakologiske databaser med informasjon om hormonbruk og patologiske databaser om kreftdiagnose ble så koblet sammen og statistisk behandlet.

Resultatet viste en signifikant økt risiko for malignt melanom med hormonbruk med 28 %. Denne effekten var imidlertid avhengig av østrogendose. Dr. Koomen som ledet studien understreker at melanom er en sjelden form for kreft, og at kvinner bør tenke seg godt om før man slutter med hormoner på grunnlag av dette.

Østrogener antaes å stimulere til raskt vekst av hudceller- såkalte- melanocytter, som ukontrollert kan føre til kreftutvikling.

 
Kilde:Annals of Oncology, Oxford: Feb 2009. Vol 20, Iss 2 pg 358.
Torsdag 23. april, 2009
Sykdom | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake