Du er her: Artikler

Kvinner tåler venners smerte

kvinner
Kvinner strekker seg svært langt for sine nære venner. Menn derimot, er mer villig til å tåle smerte hvis det dreier seg om egen familie.

Det er tidsskriftet New Scientist som skriver om en litt spesiell studie utført blant 137 personer med ulik kulturell bakgrunn i Storbritannia. Her ble deltakerne bedt om å påføre seg selv smerte.
Som takk for denne innsatsen, fikk de en belønning. De måtte imidlertid gi belønningen videre, men kunne selv velge om den skulle gå til én spesiell person eller til en hjelpeorganisasjon. Hensikten med studien var å se på grunnlaget for altruistisk (uegennyttig) oppførsel.

Ubehagelig
Studien ble nylig publisert i British Journal of Psychology, og testen ble ledet av psykolog Elaine Madsen ved universitetet i St. Andrews.

Testpersonene ble bedt om å sitte på huk mot en vegg slik at lårmusklene ble belastet. Jo lengre de klarte å sitte i denne ubehagelige stillingen, desto større ble belønningen for den utvalgte personen eller organisasjonen.

Tettere slektskap
Resultatet av studien viste at jo tettere slektskapet var mellom testpersonen og den som fikk belønningen, desto lenger var vedkommende villig til å sitte på huk.
De som hadde valgt en hjelpeorganisasjon som mottaker av belønningen, viste derimot mindre vilje til å utholde smerte.

Kjønnsforskjell
Men studien viste også at det var stor forskjell mellom menn og kvinner når det gjaldt å utholde smerte for andre. Alle de mannlige deltakerne satte familiemedlemmer før venner.

Samtlige kvinner viste derimot en klar vilje til å utholde mer smerte hvis belønningsmottakeren var en nær venn. Slektninger ble henvist til andreplass, men kvinner valgte bredere mellom ulike slektninger enn det menn gjorde.

Må like flere
En av grunnene til at kvinner ser ut til å være villig til å tåle mer smerte for sine nære venner, forklares i denne studien ut fra at kvinner ofte flytter fra sine familier og derfor tvinges til å finne nye relasjoner.

– Kvinner føler at de må være venner med alle, inkludert svigermor, mener Phyllis Lee ved universitetet i Stirling. Mens Robin Dunbar ved universitetet i Liverpool, hevder at en annen mulig forklaring kan være at kvinner ganske enkelt er mer sosiale enn menn.

(Kilde: NewScientist.com)

Artikkelen er oppdatert

Torsdag 1. juni, 2017
Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake