Du er her: Artikler

Kan man stole på naturpreparater

Bernt
Spørsmål fra Hanne til Bernt: Leste A-magasinet her om at helsekostpreparater kan være dødelige. Har du noen gode råd for hvordan man kan vite at det det er ok det man spiser, tenker på alle pillene som finnes for overgangsalderen. Feks Tofupill som de annonserer for her?

Bernt svar:  A-magasinet omtalte Fortidol, et "Naturmiddel" som skulle være laget av gurkemeie og ha god betennelsesdempende effekt. I etterkant viste det seg at dette "naturmiddelet" var tilsatt aktive legemiddelsubstanser som virker betennelses dempende. Det er neppe tilfeldig at det ble tilsatt en aktiv legemiddelkomponent med samme virkning som man hevdet at prepratet skulle ha - men det er forferdelig at det skjer. Det er mulig at bruken av fortidol med denne legemiddeltilsettingen kan gi alvorlige og dødlige bivirkninger hos pasietner med risiko for hjerte-kar sykdom. Men det er selvfølgelig vanskelig å påvise sikkert i et tilfelle slik som det som er beskrevet i a-magasinet at det er en direkte sammenheng mellom bruk og dødsfall. Jeg kjenner til 5 tilfeller de siste 15 årene hvor såkalte "naturmidler" som selges i Norge er tilsatt aktive legemiddelsubstanser. Det er 5 for mye - men dette problemet er nok mye større i asiatiske land. Fortidol som ble solgt i Norge ble produsert i India og importert til Sverige hvor det ble pakket av en fabrikk som har GMP(Good Manufacfuring Practice) godkjennelse. Men jeg vet ikke om fabrikken i India hadde GMP standard. Likevel vil det være umulig å teste alle naturmidler eller for den sak skyld legemidler om de er tilsatt andre aktive substanser - foreligger det mistanke kan man begynne å teste mot det man mistenker med det er en en lang prosess. Det må derfor stilles strengere etiske og faglige krav til alle produsenter ikke bare i Norge - men særlig til produsenter i asiatiske land. Norske importører må være flinkere til å følge opp de firmane som produserer produktene de importer og ta mere ansvar. Når du spør om Tofu pill spesielt vet jeg du kan være helt trygg - det produseres av et seriøst firma I Isreal Se-cure som markedsfører prepratet i USA og over halvparten av landene i EU - de har gjort gode både effekt og sikkerhets studier på produktet og ville aldri tilalte at noe lignende kunne skje. Det er derfor alltid sikrest å bruke orginal preprater hvor det er gjort egne produktspesifikke studier både på effekt og sikkerhet. Heleskostkjedene i Norge har begynt å produser "Kopi " preprater av bestselgerne i helsekost - hvis dette er kopier av preprater hvor det er gjort mye forskning på effekt og sikkerhet - må du ikke la deg lure til å kjøpe "kopien" - den vil aldri være like god - selv om produkte ser ut til å ligne eller være nesten identiskt. Når det gjelder legemidler er dette annerledes, fordi patent rettigheten utløper etter 15 år og da er det fritt frem for andre å produsere samme legemiddel. Da er det snakk om et stoff og samme kjemiske stoff som da skal væer en reeel kopi - dvs likeverdig og skal ha samme effekt.

Tirsdag 9. juni, 2009
Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake