Du er her: Artikler

Prognosen ved brystkreft mye bedre

Bikini på snoren
Er det noe kvinner som har vært behandlet for brystkreft kan gjøre for å forhindre tilbakefall av kreften? JA! Skriver vår ekspert på brystkreft Ellen Schlichting.

De siste 10 årene er prognosen ved brystkreft blitt stadig bedre og nå lever 85-90% av alle fem år etter at de ble behandlet. Dette er en kraftig forbedring sammenlignet med overlevelsestall fra 15-20 år tilbake. Forbedret overlevelse skyldes en kombinasjon av tidligere diagnostikk og bedre behandling. Hvert år rammes ca. 2800 nye kvinner av brystkreft og det lever ca. 35.000 kvinner som har vært behandlet for brystkreft i Norge. Selv om det går bra med de aller fleste, vil mange kvinner kjenne på en engstelse for at kreften kan komme tilbake. Mange spør om det er noe de kan gjøre for å forhindre tilbakefall. Og svaret er ja; det er vist at risikoen kan reduseres ved endringer i livsstil.

Røyking, stort alkoholinntak og fedme øker risikoen for ny brystkreft
I en studie publisert i Journal of Clinical Oncology viser forfatterne at fedme, stort alkoholinntak og røyking signifikant øker risikoen for ny brystkreft i det andre (kontralaterale) brystet. Fedme ble definert som BMI over 30 og kvinner i denne kategorien hadde opptil 50% økt risiko for kontralateral brystkreft. Inntak av mer enn 7 alkoholholdige drinker per uke økte risikoen med 90%. Røykere hadde ca. 120% økt risiko for ny brystkreft. Kombinasjonen av stort alkoholinntak og røyking økte risikoen ytterligere. Disse tallene kan virke skremmende, men er ikke så ille som de kan gi inntrykk av umiddelbart. Studien ble gjennomført blant 365 brystkreftopererte og sammenlignet med en kontrollgruppe på 726 kvinner som fikk påvist sin første (primære) brystkreft. Alle hadde østrogenreceptor positiv brystkreft.
 
Denne studien er gjort på kvinner som ble behandlet for brystkreft for ca. 20 år siden.
Det er nødvendig å gå såpass langt tilbake i tid for å se etter langtidseffekter på risiko for ny kreft. Ulempen ved å gå såpass langt tilbake i tid, er at behandlingsrutinene er endret og forbedret de siste 20 årene. Studien er gjennomført blant kvinner med såkalt østrogenreceptor positiv brystkreft og nesten alle disse får i dag antiøstrogentabletter etter operasjonen. I denne studien er det imidlertid slik at 30 – 40% (kontrollgruppe og gruppe med ny kreft) av kvinnene ikke fikk slik behandling. Antiøstrogenbehandling i seg selv kan redusere risikoen for ny brystkreft med over 40%. Vi vet derfor ikke sikkert hvordan situasjonen vil være for kvinner som behandles i dag. Men det er vist fra andre studier at det å være normalvektig, trene regelmessig og begrense inntaket av alkohol er gunstig for å i det hele tatt unngå å få brystkreft. Det er derfor ikke urimelig å tenke seg at de samme faktorer er viktige for å unngå ny brystkreft (tilbakefall). Kvinner som er behandlet for brystkreft har 2 – 6 ganger høyere risiko for ny brystkreft i det andre brystet enn kvinner i normalbefolkningen har for å få sin første brystkreft.
 
Hva skjer dersom man greier å gå ned i vekt, reduserer alkoholinntaket og/eller slutter å røyke?
Vil dette kunne redusere risikoen? Det var bare totalt 43 kvinner i begge grupper totalt som klarte å slutte og røyke etter at de ble primærbehandlet. Det så i denne studien ikke ut til at det endret risikoen deres, men tallene er altså veldig små. Svært få kvinner reduserte sitt alkoholkonsum eller gikk ned i vekt i perioden etter at de ble primæroperert og det er derfor ikke mulig å si noe om slike tiltak ville ha redusert deres risiko for ny kreft. Det pågår flere studier for å evaluere om endringer i livsstil kan redusere risiko for tilbakefall av brystkreft. Inntil disse foreligger, er det grunn til å anbefale at både friske og brystkreftopererte kvinner prøver å unngå fedme, begrense alkoholinntaket og kutte røyken.
Onsdag 21. september, 2016
Sykdom | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake