Du er her: Artikler

Hormonterapi og eggstokk kreft

Blomst 3
Det finnes få undersøkelser som kan vise klare sammenhenger mellom eggstokk kreft og årsaker til denne formen for kreft. Men det forskes stadig og man vil med sikkerhet finne flere svar i fremtiden.

Kvinner som bruker eller har brukt hormonpreparater i og etter overgangsalderen har økt risiko for eggstokkreft. En ny studie fastslår at 5% av tilfellene av eggstokkreft skyldes østrogenbruk i forbindelse med overgangsalderen. Når et tilsynelatende, lite tall som 5% er viktig, det tilsvarer ca 15-20 tilfeller i Norge årlig, skyldes det at eggstokkreft i svært mange tilfeller er en fatal sykdom. Andre årsaker er lite klarlagt, men man antar at arvelige faktorer har en viss betydning.

Risikoen tilsvarer ett tilfelle pr 8.300 kvinner blant de som tar østrogen pr år. Det vil si at det er en 0,12% større sjanse for denne kreftformen for de som tar hormontilskudd i forhold til dem som ikke tar det. Risikoen øker uansett type progesteron og østrogen og uavhengig av måten preparatet er inntatt på; tabletter, plaster eller vaginalt. Risikoen er også den samme selv om det er ren østrogenbehandling.
Den omfattende, danske studien har tatt for seg sammenhengen mellom hormonterapi (HT)  og risikoen for eggstokkreft. Den er basert på data for danske kvinner som var i alderen 50 til 79 år og ble publisert i JAMA i juli 2009 både på print og på nett. Den omfatter data for 11 år - fra 1995 og ut 2005 og til sammen er 909 946 kvinner inkludert.  
Studien viste at risikoen for eggstokkreft holdt seg høyere opptil 2 år etter avsluttet behandling, for så å minke. Fra 2 til 4 år etter avsluttet behandling har tidligere brukere ingen større risiko for å bli rammet enn de som aldri har tatt hormoner.
Den samme undersøkelsen påpeker også at det er ikke mange sammenlignbare undersøkelser på området, fordi det handler om forskjellige typer hormoner og forskjellige typer kreft.  De danske forskerne ønsket derfor å finne ut mer om dette og har gjennomført denne meget omfattende undersøkelsen.
Rent generelt vet man lite om hva som er årsaken til eggstokkreft hos kvinner.  

 

Onsdag 28. oktober, 2009
Sykdom | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake