Du er her: Artikler

Norsk forskning om akupunktur og hetetokter publisert i USA

Hetetokter
Norsk forskning viser at akupunktur hjelper mot hetetokter, men at behandlingen ikke har langtidseffekt.
Verdens ledende medisinske tidsskrift for leger som jobber med overgangsalderen, Menopause Journal, publiserer i siste nummer den norske forskningen om akupunkter og hetetokter. Forskningen viser at akupunktur virker mot hetetokter, men at det ikke er langtidsvirkninger 6 måneder og 12 måneder etter behandlingen.

I alt 267 kvinner i overgangsalderen som ikke fikk hormonbehandling deltok i undersøkelsen.  Gjennomsnittlig opplevde kvinnene 12,6 hetetokter hvert døgn.  Kvinnene ble delt i to grupper.  Begge gruppene fikk rådgivning om hetetokter, men den ene gruppen fikk i tillegg 10 behandlinger med akupunktur.

Etter 12 uker hadde kvinnene i akupunktur-gruppen signifikant færre hetetokter enn kvinnene i den andre gruppen.  Etter seks måneder og 12 måneder var det ingen gyldige forskjeller å spore, og det er dette som nå er offentliggjort for første gang. 

Artikkelen i det amerikanske tidsskriftet konkluderer med at akupunktur kan bidra til raskere reduksjon i frekvens og intensitet av hetetoktene samt økning i helserelatert livskvalitet for kvinner som går gjennom menopausen, men at akupunkturen trolig ikke har noen langtidseffekt.

Den norske forskningen er finansiert av Norges forskningsråd og koordinert fra Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin ved Universitetet i Tromsø.  Forskergruppen har deltakere fra Norge, Storbritannia og Sverige, og er ledet av Terje Alræk (stipendiat og akupunktør), Einar K.Borud (lege) og prosjektleder Sameline Grimsgaard.

Ideen til denne forskningen oppsto i 2003 da forskere advarte om en sammenheng mellom langtidsbehandling med hormontilskudd  og risikoen for kreftsykdom.

Les abstrakt fra artikkelen i The Journal of The North American Menopause Society

Les om undersøkelsen i Tidsskrift for Den norske Legeforening her.

 

Søndag 24. januar, 2010
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake