Du er her: Artikler

Gode resultater ved brystbevarende teknikk

brystkreft2
Utmerkede resultater etter brystbevarende operasjon ved brystkreft, skriver vår faste ekspert på brystkreft, Ellen Schlichting i denne artikkelen.

Brystbevarende operasjon ble tatt i bruk på 1980 tallet i Norge og denne operasjonsmetoden har vært i økende bruk inntil nylig. Nesten alle med svulster under 3-4 cm kan få tilbud om brystbevarende operasjon og vel halvparten av alle kvinner med brystkreft velger denne operasjonsmetoden. Alle som opereres med brystbevarende operasjon må ha 5- 6 uker med daglig (virkedager) strålebehandling mot brystet etter operasjonen. Ved strålebehandlingen "steriliseres" brystet for evt. gjenværende kreftceller og risikoen for tilbakefall reduseres betraktelig. I Norge gis strålebehandling ved få sykehus og dette kan bidra til at noen kvinner heller velger å fjerne brystet for å unngå mye reising og etterbehandling.

 

 
Stavanger universitetssykehus var det første sykehuset utenom regionsykehus i Norge som ga moderne strålebehandling til kreftpasienter. De har nylig publisert sine resultater i Tidsskrift for Den norske legeforening og dette er virkelig oppmuntrende lesning! 222 kvinner med tidlig brystkreft fikk strålebehandling i perioden 1999 til 2002 og disse er nå fulgt opp slik at de har en median oppfølgningstid på 98 måneder. Det er viktig å ha slik lang oppfølgningstid før man publiserer resultater av behandling fordi tilbakefall kan komme lang tid etter primærbehandlingen. Median alder i denne pasientgruppen var 59 år og median svulststørrelse var 12mm. De aller fleste (86,5%) hadde ikke spredning til lymfeknuter i armhulen. Bare 3 kvinner (1.4%) har fått tilbakefall lokalt i brystet og en av disse er død, men de andre to fortsatt er friske og har stor sannsynlighet for fortsatt å være det. Ved slike lokale tilbakefall, må brystet fjernes. Kun ti av de 222 kvinnene var døde av brystkreft i denne tidsperioden.
 

Brystbevarende operasjon gir like gode langtidsresultater som det å fjerne hele brystet. Strålebehandlingen er blitt mer skånsom og tolereres godt av de aller fleste. De gode langtidsresultatene er nok et resultat av at man i Stavanger, og Norge for øvrig, nå har gode multidisiplinære team som følger anbefalte nasjonale retningslinjer tilpasset den enkelte pasient.

 
Søndag 21. mars, 2010
Sykdom | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake