Du er her: Artikler

HPV-vaksine for kvinner

ÅMU med mikroskopet
En studie viser at vaksinen, som i dag gis til unge jenter, har en forebyggende effekt også hos kvinner opptil 45 år. Nyere studer viser at land som Sverige og Australia allerede har fått effekt av vaksinen og Norge ligger langt etter fordi vi har startet senere med den. .

Meget effektiv

3819 kvinner fra 24 til 45 år fra ulike land deltok i undersøkelsen. Ingen av kvinnene hadde hatt noen form for livmorhalssykdommer i løpet av de siste fem år. De ble fulgt opp over en periode på cirka fire år, og resultatene viste at vaksinering var 95,7 prosent effektiv mot HPV-infeksjoner, forstadier til livmorhalskreft, celleforandringer og kjønnsvorter. Disse resultatene ble lagt fram på EUROGIN-kongressen i Monte Carlo.
 
Mindre risiko
Ole-Erik Iversen er professor og overlege på Kvinneklinikken ved Haukeland universitetssykehus i Bergen. På kongressen la Iversen fram resultater fra en ny studie hvor han er medforfatter. Den viser at kvinner som tidligere hadde gjennomgått kirurgisk behandling for celleforandringer i livmorhalsen, har betydelig mindre risiko for ny behandling dersom de blir vaksinert.
 
Celleforandringer
Det kirurgiske inngrepet kan gi svekket livmorhals, økt risiko for senaborter og føre til at kvinner føder for tidlig. Hvert år opereres mer enn 3000 kvinner i Norge for slike celleforandringer.
Studien viser også, til manges overraskelse, at vaksinen kan forhindre like mange tilfeller av alvorlige celleforandringer hos en gruppe kvinner som er smittet –sammenlignet med en gruppe kvinner som ikke smittet.
Hele denne studien er publisert i legetidsskriftet.
 
God effekt
Kvinner fortsetter imidlertid å være utsatt for HPV-infeksjoner og livmorhalskreft. Norsk Gynekologisk Forening mener at det biologisk sett ikke er en absolutt øvre aldersgrense for hvem som kan ha nytte av vaksinen.
– Biologisk er dette ikke overraskende fordi vi vet hvordan vaksiner virker og kjenner til både forekomst og spredning av HPV-infeksjoner. Men kvinner i stabile forhold hvor begge er monogame, er mindre utsatt, påpeker Iversen.
Han understreker at med nye partnere vil det alltid være en viss risiko for ny infeksjon. Hos kvinner i alderen 40-50 år har man sett stigning i antall nye HPV-infeksjoner.
– Dette mener man skyldes mange skilsmisser og nye parforhold hos denne aldersgruppen, sier han.
 
Ny vaksine fra høsten 2017
Nytt er at man bytter merke til i barnevaksinasjonsprogrammet. De har også nå tilbudt alle jenter og gutter.. Bakgrunnen for valg av vaksine er effekt (70%) og kostnad (30%). Har du en sønn som er eldre enn de som får tilbudet offentlig, kan det nok være en investering å kjøpe vaksinen selv. Gutter kan også få kreft av HPV virus. Folkehelseinstituttet anbefaler at gutter også vaksineres. Vaksinen kan bestilles og sette via fastlegen. Kostnaden er rundt 3 000 totalt. 
 
300 tilfeller
Nest etter brystkreft, er livmorhalskreft den hyppigste kreftformen hos europeiske kvinner mellom 15 og 44 år. I Europa dør cirka 30 000 kvinner hvert år av sykdommen. Dette tallet er nå synkende pga tilbud om celleprøver.
I Norge blir det registrert cirka 300 nye tilfeller av livmorhalskreft hvert år. Humant papillomavirus (HPV 6, 11, 16 og 18) gir normalt ikke symptomer. Omtrent 75 prosent av seksuelt aktive personer utsettes for viruset i løpet av livet. Selv om 90 prosent av kvinner som blir smittet blir kvitt sykdommen, kan leger ikke forutsi hvilke infeksjoner som utvikler seg til sykdom og kreft. Mellom juni 2006 og september 2009 ble det gitt 55 millioner doser med HPV vaksiner over hele verden.
 
Tirsdag 14. mars, 2017
Sykdom

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake