Du er her: Artikler

Menopausens gåte løst

ScanStockPhoto_image_199191- small dame ser ut vindu
Hvis damer opp mot 65 hadde kunnet få barn, så ville folketallet ha sunket.
Hvis kvinner kunne føde barn til de ble 65 år, ville folketallet i verden øke saktere eller gå tilbake. I dag føler svært mange kvinner at overgangsalderen kan være en stor belastning med blant annet plagsomme hetetokter. Men nå viser ny forskning at menopausen en gang i tiden var svært viktig for at befolkningen i verden økte.

Når kvinnene selv ikke lenger kunne føde flere barn, ble de i stedet frigjort til å ta seg av sine døtres barn slik at disse fikk en større sjanse til å vokse opp.

Evolusjonen
Det er forskere ved universitetet i Newcastle som nå hevder at de har funnet ut hvorfor evolusjonen har gjort det slik at kvinner slutter å være fruktbare ved en viss alder.
De har analysert 5 500 fødsler og dødsfall i Gambia fra 1950 til 1975, lenge før de moderne sykehusene gjorde sitt inntok i landet. Og mener at de på denne måten har vært så tett innpå en situasjon som kan ligne på hvordan kvinner overlevde evolusjonen.

Ulike hypoteser
Forskerne har vært usikre på hvilke fordeler det kunne ha for menneskets utvikling når kvinner ikke lenger kunne føde flere barn. De fremsatte derfor ulike hypoteser for å prøve å finne ut hvorfor dette skjedde.
Den første var at påkjenningen ved å føde barn ved 65-års alderen antakelig ville føre til at kvinnene døde under selve fødselen. En annen hypotese var at kvinner i 50-års alderen som ikke lengre kunne føde barn, men likevel levde lenge nok, sørget for at det yngste barnet fikk muligheten til å vokse opp.
Men kvinner som ikke lenger kunne føde egne barn ble også frigjort til å ta seg av sine barnebarn. De sørget for at disse fikk vokse opp, og fikk på den måten videreført sine egne gener.

Mormor
Resultatene viser at et barn hadde 10 ganger mindre sjanse til å overleve hvis moren døde før det fylte to år. Men at et barn mellom ett og to år i sammenligning hadde dobbelt så stor sjanse til å overleve hvis deres egen mormor fortsatt var i live. Ingen andre slektninger hadde en lignende effekt på barnets mulighet til å vokse opp som mormoren.

Matematisk modell
For å kunne teste ut de ulike hypotesene, brukte forskerne modeller for å kunne kalkulere hvilken effekt dette ville ha på befolkningsøkningen.
Først ga de kvinner en mulighet til å føde barn fram til de ble 65 år, en alder hvor moren antakelig ville dø før barnet fylte to år. Men de fant ut at denne modellen ikke  hadde en stor nok effekt til å påvirke økningen i befolkningen i særlig grad.

Større sjanse
En annen modell viste at hvis bestemor fortsatt hadde egne små barn, ville hun ha mindre muligheter for å hjelpe sin datter slik at hennes barn fikk vokse opp.
Så lagde de en modell med bestemødre uten egne små barn. Da ble barnebarnas sjanse til å overleve fordoblet.
Så lagde de en modell hvor menopausen inntrådte på ulike alderstrinn. Når de satt den til 50 år, hadde cirka 60 prosent av barna fortsatt en bestemor i live som gjorde  at de hadde større sjanse til å overleve. Men hvis menopausen ble satt til 65 år, hadde bare 10 prosent av barnebarna en sjanse til å vokse opp.

Liten effekt
Daryl Shanley og hans kolleger ved universitetet i Newcastle forklarer at disse modellene viser at det kanskje ikke hadde så stor betydning for det enkelte barns mulighet for å overleve. Men satt inn i en større sammenheng ble det svært viktig fordi bestemødrene ikke bare hjalp egne barn. De tok seg også av andres barn og eldre barn slik at disse fikk mulighet til å vokse opp.
– Vi fant ut at hvis menopausen kom meget senere i en kvinnes liv, økte befolkning saktere eller gikk tilbake. Den optimale alderen for menopausen viste seg å være 50 år, og det er den også i dag, sier Shanley.

(Kilde: NewScientist.com)

Tirsdag 14. oktober, 2014
Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake