Du er her: Artikler

Femarelle har påvist effekt

Soyabønner
Kosttilskuddet Femarelle er basert på Soyabønner.
Foreløpige resultater fra den norske delen av en stor, internasjonal utprøving av Femarelle, viser at norske kvinner i 50 års-alderen kan ha raskt og stort utbytte av å bruke dette kosttilskuddet. Etter kun 4 ukers bruk opplever ca 70 % at livskvaliteten er bedre eller langt bedre. Dessuten registrerer mer enn 75 % at dette kosttilskuddet på samme tid også halverer antallet og reduserer intensiteten i hetetokter - i tillegg til en rekke andre, positive effekter.

Den kliniske utprøvingen av kosttilskuddet Femarelle gjennomføres i en rekke land. Til nå er data innsamlet av ca 200 gynekologer og allmennleger for over 2000 kvinner analysert. I Norge er utprøvingen gjennomført i samarbeid med utvalgte butikker i helsekostkjeden Life. 
 
* 70 % fikk bedre eller mye bedre livskvalitet.
* 77 % fikk mindre plagsomme hetetokter.

Det er kvinner som er plaget av hetetokter og heller ikke bruker østrogenholdige legemidler som er inkludert i utprøvingen. Idéen om å bruke Femarelle i førstelinjeterapi ble lansert av den amerikanske gynekologen og forskeren Lila Nachtigall i 2008[1].
 
Resultatene er svært positive og til dels også overraskende ettersom hver enkelt deltager kun rapporterer gjennom en 5 ukers periode. Det er en utbredt oppfatning at man ikke kan forvente særlig effekt av kosttilskudd over så kort tid. I dette tilfellet ser man imidlertid klare effekter allerede etter en uke og kontinuerlig forbedring videre gjennom hele perioden. En tidligere studie har vist at effekten holder seg stabil over tid[2].
 
Et bedre liv
87 % av deltagerne i den norske delen oppnådde reduksjon i antall hetetokter under utprøvingen. Ved inklusjon hadde deltagerne i gjennomsnitt 8,8 hetetokter daglig. Ved bruk av Femarelle opplevde 78 % at antallet gikk ned med 2-5 eller flere og gjennomsnittet falt til 4,4. I tillegg oppnådde Femarellebrukerne at de gjenværende hetetoktene ble mindre plagsomme. Ved inklusjon gav deltagerne intensiteten en faktorverdi på 3,9 som innebærer at plagene opplevdes som alvorlige til svært alvorlige. Etter 4 uker var det en klar forbedring og lå nå i området mild til moderat.
 
Også problemer relatert til nattesvette ble redusert for flertallet og dermed opplevde de også at nattesøvnen ble bedre, de våknet mer uthvilt og følte seg mer opplagt gjennom dagen. Det kanskje viktigste var at hele 70 % opplevde at livskvaliteten ble bedre eller mye bedre ved bruk av Femarelle.
 
De foreløpige resultatene fra utprøvingen i Norge er i stor grad sammenfallende med dem man har sett i andre land. Hetetokter, svette, dårlig nattesøvn og rødming er gjennomgående problemer i denne livsfasen. De data som foreligger viser at antall hetetokter ble redusert med mellom 50 og 62% og situasjonen ble bedre eller mye bedre for 80-90 % av dem som bruker Femarelle. 60 til 80 % oppnådde at søvnkvaliteten ble bedre eller mye bedre. Mellom 60 og 90 % opplevde av livskvaliteten ble bedre eller mye bedre.
 
Disse resultatene forsterker de studier og erfaringer man allerede har for at Femarelle kan gi kvinner effektiv hjelp i en vanskelig livsfase - og at det finnes et godt alternativ for alle dem som ikke ønsker, kan eller bør bruke østrogenholdige legemidler. Det er også viktig at Femarelle kan være et effektivt alternativ for dem som har plager ut over den maksimaltid som er anbefalt for bruk av østrogen.
I Norge er gjennomsnittsperioden for østrogenbehandling av kvinner i overgangsalderen 8 år, mens terapianbefalingen sier maksimalt 3-5 års bruk individuell evaluering hvert eneste år.


[1] Nachtigall L. Femarelle, the First Line Treatment for the Management of Menopause. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):77-78
[2] Yoles I, Yogev Y, Frenkel Y, Hirsch M, Nahum R, Kaplan B, Efficacy and safety of standard versus low-dose Femarelle (DT56a) for the treatment of menopausal symptoms. Clin Exp Obstet Gynecol 2004, 31:123-6
Torsdag 20. januar, 2011
Om overgangsalderen | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake