Du er her: Artikler

Lys om natten gir risiko for brystkreft

søvn
Forskere finner stadig flere medvirkende årsaker til brystkreft og lys om natten er en av dem, skriver vår brystkreft ekspert dr. Ellen Schlichting, konklusjonen er å ha det mørkt på soverommet, rett og slett.

Det har i lengre tid vært kjent at det kan være en økt risiko for utvikling av brystkreft hos kvinner som utsettes for lys om natten. To nye amerikanske studier har prøvd å se nærmere på dette (begge er publisert i Cancer Causes and Control).

I den ene studien ble to grupper kvinner sammenlignet med hensyn til søvnvaner og belysning på soverommet. Den ene gruppen besto av 363 kvinner som var behandlet for brystkreft og den andre gruppen besto av 356 kvinner uten brystkreft, men i samme alder som førstnevnte gruppe.

Man fant en økt risiko for brystkreft hos postmenopausale (etter overgangsalder) kvinner som hadde lys på om natten mens de sov eller som hovedsakelig sov på dagtid (turnusarbeidere) eller de som ikke brukte gardiner eller annet foran vinduene mens de sov om natten. Risikoen var økt for utvikling av brystkreft, men ikke såkalt signifikant (helt sikkert) økt. Forskerne konkluderer med at flere studier med flere inkluderte kvinner er nødvendig for helt sikkert å avklare relasjonen mellom lys om natten og brystkreftrisiko.

Den andre studien har sett på om det er noen relasjon mellom ulike lands nivå av lys om natten og brystkreftrisiko. Dette på bakgrunn av at forekomsten av brystkreft varierer mye verden over. Forskerne så på forekomst av brystkreft, lungekreft, tykktarmskreft, strupekreft og leverkreft i 164 land og sammenlignet dette med de enkelte lands nattelysnivå. De sammenlignet også de enkelte landenes fødselsmønster, økonomi per innbygger, prosent befolkning bosatt i byer og forbruk av elektrisitet. De fant en assosiasjon mellom nivå av lys om natten og brystkreftforekomst, men ingen slik assosiasjon med de andre kreftformene. De fant en 30 til 50 prosent økning i brystkreft i land der det var mye lys om natten i forhold til land med minst lys om natten.

Det finnes også flere studier som har vist den samme relasjonen mellom brystkreft og eksposisjon av lys om natten. I Danmark har noen kvinner i turnusarbeid fått yrkesskadeerstatning etter at de har utviklet brystkreft. Konklusjonen må helt klart være: Alle bør sørge for å ha det mørkt på soverommet.

 

Søndag 13. mars, 2011
Sykdom | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake