Du er her: Artikler

Lokalbehandling ved tørre slimhinner

sex
Mange sliter med skjøre slimhinner når de er i overgangsalderen, et problem som har en tendens til å fortsette også når man er ferdig med overgangsalderen. Er du plaget kan lokal østrogenbehandling hjelpe en god del.
Skjøre slimhinner er en velkjent følge av overgangsalder og østrogenmangel. Det er anslått at opp til 50 % av  kvinner  i aktuell alder i større eller mindre grad kjenner til plagene som er knyttet til dette. Skjøre slimhinner er ikke tegn på alvorlig sykdom, og er ufarlig, men kan nedsette livskvaliteten betydelig. I motsetning til heteokter og nattesvette, er ikke slimhinneproblemene forbigående, men blir heller verre ettersom årene går etter menopause.
  
Mange kvinner bruker derfor lokal østrogenbehandling med god effekt. I Norge finnes 2 tilgjengelige alternativer. Det er Vagifem som inneholder østradiol og er reseptbelagt, foruten Ovesterin som inneholder østriol og kan kjøpes på apotek uten resept. En nyhet er at i løpet av året forsvinner Vagifem 25 og blir erstattet av Vagifem som kun innehlder 10 mikrogram. Årsaken til dette er produsenten har kunnet dokumentere at den gode lokale effekten i skjeden på slimhinnene kan oppnåes også med redusert styrke.
Dette er i tråd med internasjonale terapianbefalinger når det gjelder østrogen, der man anbefaler lavest mulig østrogendose for ønsket effekt.
 
Det er aldri  påvist farlige langtidsbivirkninger av lokal østrogenbruk, der mengden østrogen som går over i blodet er minimal. Men det er ved  bruk av Vagifem 25 vist en liten økning av østrogen mengden i blodet de første 14 dagene, før slimhinnene mettes og tettes. Med Vagifem 10 er det ingen forskjell i østrogennivå hos brukere og ikke-brukere av Vagifem, heller ikke de først 2 ukene.
      
Effekten av lokale østrogener kommer gradvis. Det er ingen kur, men må brukes i prinsippet for bestandig. Man kjenner bedring etter 3 måneder, men forbedring kan forventes hele første året.
      
Det er av og til nødvendig å bruke lokale østrogner i tillegg til systemisk behandling i form av tabletter, hvis man fortsatt har tørre slimhinner. Snakk med legen din om dette dersom er plaget, og er ikke fastlegen din god på dette, så ber du om henvisning til gynekolog. 
Mandag 1. august, 2011
Om overgangsalderen | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake