Du er her: Artikler

Brystkreft og graviditet

gravid3
Noen få kvinner oppdager at de har brystkreft når de er gravide eller ammer. Man har etterhvert gode rutiner på dette på de store sykehusene og prognosen er god. Det er essensielt at du går til legen om du oppdager kuler i brystene eller i armhulen din.

Det er dessverre noen få kvinner som opplever å få brystkreft under eller rett etter en graviditet. Disse kvinnene er i en spesielt sårbar situasjon fordi de er unge og fordi de er gravide eller nylig har født. Tanker om egen og barnets framtid vekker gjerne stor bekymring. 

På generelt grunnlag kan vi si at graviditeter minsker risikoen for brystkreft, men denne reduserte risikoen inntrer først etter ca. 10 år. De første 5-10 år er det faktisk en økt risiko for brystkreft. I Danmark har man i mange år hatt gode registreringer over alle som føder, alle som aborterer, får kreft og dør. På bakgrunn av disse data, er det publisert flere studier rundt dette med graviditet og brystkreft.

Graviditet vil ofte forsinke en brystkreftdiagnose fordi brystene normalt endres mye gjennom svangerskapet. Mammografi anbefales heller ikke til gravide slik at man bare har ultralyd til hjelp i utredningen. Bryst hos gravide kan være vanskelige å undersøke, både klinisk og med ultralyd. Finnålsprøver eller cytologi kan også være vanskelige å tolke slik at det helst bør gjøres grovnålsprøver dersom det er indikasjon for å stikke på en forandring i et bryst hos en gravid kvinne.

Dersom en gravid kvinne får brystkreft, vil vi måtte ta stilling til svangerskapets lengde og kvinnens ønske om å fortsette svangerskapet, før avgjørelse tas om hvordan mor og barn best kan ivaretas. Ved svangerskapslengde over ca. 20 uker vil vi vanligvis anbefale at kvinnen fullfører svangerskapet, evt. forløses ved ca. uke 32 (levedyktig barn). Vi kan gjerne operere bort brystkreften mens kvinnen går gravid for det er ikke påvist noen skade av fosteret ved slike kortvarige narkoser. Derimot kan hun ikke begynne med cellegiftbehandling, som de aller fleste skal ha, før etter at barnet er forløst. Normalt (hos ikke gravide kvinner), venter vi ca. 6 uker med å starte cellegiftbehandling etter operasjon. Hos gravide kvinner kan oppstart av slik behandling utsettes noe for å fullføre svangerskapet eller forløse ved ca. uke 32. Gravide kvinner med brystkreft har lik prognose som ikke-gravide. Kvinnen kan amme så lenge hun ikke står på cellegiftbehandling.

 

Hva med det å bli gravid etter at man har hatt brystkreft? Dette spørsmålet er nært knyttet opp til alder og om kvinnen har fått tilbake menstruasjonen etter gjennomført cellegift- og endokrinbehandling. Som tidligere nevnt, skal de aller fleste gravide med brystkreft gjennomgå cellegiftbehandling. Cirka 10% av kvinner under 35 år vil ikke få igjen menstruasjonen etter cellegiftbehandling og for kvinner over 40 år, vil 90% ikke få menstruasjonen tilbake. Det er ikke forbundet med økt fare for tilbakefall dersom man blir gravid etter å ha gjennomgått brystkreftbehandling. Det er faktisk heller slik at man i noen studier ser at de som er blitt gravide, har en bedre prognose enn andre og det tror man kan skyldes at det er de friskeste som i utgangspunktet også blir gravide. Barna som fødes er like friske som barn født av mødre uten brystkreft.

Hos unge kvinner som ennå ikke har fått barn og som får diagnosen brystkreft, tilbyr vi at de får hentet ut egg eller eggstokkvev og frosset det til evt. senere bruk.

Det er ingen holdepunkt for at kvinner som har vært gjennom ”kunstig befrukting” eller hormonstimulering for å bli gravide, har noen økt risiko for brystkreft.

 

 

Referanser:

Niels Kroman et al. Pregnancy after treatment of breast cancer. Acta Oncologica 2008.

HA Azim et al. Safety of pregnancy following breast cancer diagnosis. Eur J Cancer 2011.

L Barthelmes et al. Pregnancy and breast cancer. BMJ 2005.

Lørdag 7. januar, 2012
Sykdom | Graviditet

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake