Du er her: Artikler

Brystkreftprognosen er best i Norge

brystkreft
I Europa ligger Norge best an når det gjelder helbredelsen på brystkreft. Vi er også ett av landene i verden som bruker mest penger på helsevesenet.
I den siste OECD rapporten ”Health at a glance 2011” kan vi lese at Norge har best prognose på brystkreft i Europa! Det er 34 land som omfattes av denne rapporten og det er bare Korea, Japan, Mexico, Chile og Spania som ligger foran oss (Spania bare så vidt bedre enn Norge). Irland, Belgia og Danmark ligger helt på bunn av denne listen. Danmark har i mange år kommet dårlig ut på slike oversikter over prognose ved brystkreft og man har studert mye på hvorfor det er slik. Danskene har mammografiscreening og laget for noen få år siden egne pakkeforløp for flere kreftformer for å prøve å forbedre diagnostikken. Det siste er det for tidlig å si noe om i forhold til evt. konsekvenser for overlevelse. Man har lurt på om danske kvinner drikker mer alkohol, mosjonerer mindre eller er mer overvektige, men det er ingen holdepunkter for det. I praksis har de samme retningslinjer for behandling som Norge.

 

Helsetilstanden i OECD landene er blitt betydelig forbedret de siste 50 årene og både menn og kvinner lever lenger enn før. Forventet levetid for et barn født i Norge (uansett kjønn) er nå 81 år. Japan topper denne statistikken med 83 år, mens Ungarn og Tyrkia ligger på bunn med hhv 74 og 73,8 år. Svenskene har 81,4 og danskene 79 år forventet levetid. Reduksjon i barnedødelighet og hjerte-kar sykdommer har gitt de største forbedringene i leveutsikter. Er en kvinne først blitt 65 år, så er den gjennomsnittlige videre forventede levetid i OECD landene 20 år.

 

Det påpekes at de største risikofaktorene for helse nå er knyttet til livsstilsfaktorer som røyking, alkohol, fedme, dårlig kosthold og manglende fysisk aktivitet. Fedme-epidemien anses som det største problemet helsemessig nå. Overvektige personer dør 8-10 år tidligere enn de med normal vekt, på samme måte som hos røykere. I halvparten av OECD landene er mer enn 50% av befolkningen overvektige eller fete. Siden 1980 har tallet på overvektige doblet eller tredoblet seg i mange av landene.

 

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner i alle OECD landene og utgjør ca. 30% av krefttilfellene hos kvinner og 15% av dødsfallene ved kreft i 2009. Overlevelsen er blitt stadig bedre og det forklares med både tidligere diagnose og bedre behandling.

 

Norge er det land, nest etter USA, som bruker mest penger på sitt helsevesen.

Tirsdag 13. mars, 2012
Sykdom | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake