Du er her: Artikler

Etterinnkalling til mammografi gir det angst?

Rosa sløyfe aksjonen, Aker Brygge
Rosa sløyfe aksjonen, Aker Brygge
Det har vært diskutert om det å bli etterinnkalt til en ekstra undersøkelse når man har vært på mammografiscreening, dette skjer med ca 5%, ikke alle av disse vil ha kreft og man har derfor undersøkt om dette kan gi angst over lengre tid.

Omtrent 5% av kvinner som møter til mammografiundersøkelse i det offentlige Mammografiprogrammet, vil bli etterinnkalt til nye undersøkelser, Det kan være fordi det er for dårlig kvalitet på røntgenbildene, fordi kvinnen selv har angitt noen symptomer (for eksempel kjent en kul) eller at det er påvist noe suspekt på bildene. Mange har ment at det å bli etterinnkalt til nye undersøkelser, kan gi store psykiske belastninger for de kvinner det gjelder og at dette i seg selv er en grunn til ikke å anbefale kvinner å møte til mammografi.

En norsk studie har nå studert dette nærmere. Et spørreskjema ble sendt til og besvart av 526 kvinner (82%) som ble etterundersøkt i perioden 2009 og 2010 i Oslo.  Psykologisk stress ble vurdert med hjelp av en såkalt ”Hospital Anxiety and Depression Scale”.

Hos 87,6% av de som besvarte spørreskjemaet, viste etterundersøkelsen at det ikke forelå noe galt. Det å bli etterinnkalt medførte en forbigående stressreaksjon som varte i mindre enn 4 uker. Nesten alle pasientene, 99%, var fornøyd med deltakelsen i screeningprogrammet, 94% mente programmet var viktig og 99% ville anbefale andre kvinner å følge programmet. Den viktigste grunnen til angst var redsel knyttet til hva som skulle skje (smertefulle prosedyrer) og det å få kreft.

 

Kilde: Inger Schou Bredal et al. Eur J Cancer 2012.

Søndag 7. oktober, 2012
Sykdom

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake