Du er her: Artikler

Hormonbehandling -hvor er vi i dag?

normal.jpg
Nye studier basert på Womens Health Initiativ (WHI) kommer nå etter at hovedstudien ble lagt ned for 10 år siden. Man har fortsatt å følge en del av disse kvinnene og finner nå at hormoner kanskje ikke er så farlige som man trodde, men det skal overveies nøye og tilpasses i hvert enkelt tilfelle.

10 år siden Womens Health Initativ i USA

Det er nå gått 10 år siden WHI- studien fra USA i 2002 snudde opp ned på kvinners holdning og praksis til hormonbehandling av overgangsalderplager.  Studien konkluderte med at hormonterapi medførte økt risiko for brystkreft, hjertekarsykdom og slag, og bidro til at man kvinner over hele  verden sluttet med medisiner nesten over natten. Det var store medieoppslag og mye styr, og gjorde mange kvinner engstelige.

Som med mange ting- svinger ofte  pendelen også i medisin. I løpet av de neste 10 årene fram til idag er det kommet delstudier fra den opprinnelige studien og presiseringer med modifiksjoner av de opprinnelige resultatene. Det er også kommet andre studier som spesifikt har sett på hormonbehandling i ulike aldergrupper, hormonbehandling med ulike doser og ulike sammen setninger.

Hvor står vi idag og hvor går veien videre?

Hovedbudskapet sett i lys av de siste studier og delstudier av WHI, er at det er trygt, og muligens helsefremmende – å bruke hormonterapi mellom 50 og 60 år hos ellers friske kvinner. Sannsynligvis er det et underforbruk i dag.  Kanksje skal 1 av 3 bruke hormoner en periode. Det er fortsatt ikke kommet andre behandlingsalternativ som virker så godt som hormonsubstitusjon, selv om akupunktur, soya, lykkepiller og blodtrykksmedisin kan hjelpe til en viss grad. Men fortsatt trenger vi gode randomiserte studier om grunnleggende egenskaper og virkninger av hormonsustitusjon.

      

Hva vet vi?

Det er sunnere å bruke rene østrogener, enn kombinasjonen av østrogen/gestagen. (Kvinner som har livmor må bruke gestagen for å beskytte livmorslimhinnen for den negative effekten av østrogen.)

I WHI- estrogen alone delstudien var det ingen økt risiko for brystkreft.

Brystkreftfare

Om det er forskjell på de ulike gestagene som brukes i hormonsubstitusjon eller om det er forskjell på plaster eller tabletter- eller om det er forskjell om  hormonene gies syklisk eller kontinuerlig- det vet man enda ikke for brystkreft. Kunnskap om dette trenger vi for veien videre, og vi håper dette kommer i framtidige studier. Foreløpig vet man bare at kombinasjonen av østrogen med ett eller annet gestagen er ugunstigere enn østrogen alene.

Hjerte-karsykdom

Hva gjelder hjerte-karsykdom, så heller de siste studiene fra 2012 (KEEPS og Danish Osteoporosis Prevention Study), til at hormonsubstitusjon reduserer risikoen ved bruk tidlig etter menopause, dvs mellom 50 og 60 år. De viser altså helt det motsatte av WHI for yngre kvinner. For WHI var gjennomsnittsalderen 63 år. Det er viktig ny informasjon.

Plaster eller piller?

Det er forskjell på plasterbruk og tabletter når det gjelder blodpropprisiko.  Hormonplastre gir mindre risiko, og egner seg bedre for røykere og overvektige.

Hormontabletter gir økt  HDL (« god kolesterol»), og har bedre effekt på humør ifølge KEEPS-studien.

Angående testosteron, så har det vært mindre fokus det den siste tiden. Som kjent er det slik at testosteron synker gradvis hos kvinner gjennom hele livet fra 25 år til 60. Testosteron er viktig for kvinners energi, vitalitet og seksuallyst. Substitusjonterapi med testosteron er lite tilgjengelig per idag, da det mangler langtidsstudier. Det mangler også tilgjengelige preparater, da det som er på markedet er for menn (i Norge).

Overgangsalder ingen sykdom 

Menopause er ingen sykdom- det kommer til alle kvinner, og på en eller annen måte må man forholde seg til det. Det er ikke bare en mangeltilstand av hormoner som kan erstattes, men også en mulighet til å sette helse, kropp og livskvalitet  i fokus. Da er hormonsubstisjon en liten- men skal være en trygg- hjelp til heving av livskavlitet. 

 

Mandag 10. desember, 2012
Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake