Du er her: Artikler

Brystbevarende operasjon har gode prognoser

Brystbevarende operasjon gir ikke dårligere prognose enn fjerning av brystet ved brystkreft. Tirsdag kveld 5. mars svarer Dr Ellen Schlichting på spøsrmål om brystkreft og hormonelle ting rundt overgangsalderen. Nettpraten åpner seg 12 timer i forkant slik at du kan legge inn spørsmål før hun svarer.

Brystbevarende operasjon kombinert med stråling,

Brystbevarende operasjon ved brystkreft ble innført i Norge i 1980-årene. Vi så at det gradvis ble en økning i antall kvinner som ble behandlet med brystbevarende operasjon fram til ca. 2005. På det tidspunktet ble det på landsbasis operert ca. 50% brystbevarende operasjoner, mens enkelte sykehus hadde en andel på ca. 75%. Brystbevarende operasjon forutsetter at det gis strålebehandling mot brystet etter operasjonen. Denne behandlingen begynner vanligvis ca. 6 uker etter operasjonen og strålingen gjennomføres med daglig behandling hver hverdag i 5-6 uker. Andelen brystbevarende operasjoner har hele tiden variert noe mellom sykehus i Norge. Dette kan skyldes at noen sykehus behandler flere kvinner med små svulster enn andre (disse egner seg spesielt godt for brystbevarende operasjon) og noen sykehus er beliggende langt fra der strålebehandling gis. På slike steder kan det være at kvinner heller ønsker å fjerne brystet enn å gjennomføre mye reising for å få strålebehandling. Strålebehandling gis i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og på Gjøvik.

Feilinformasjon om dårlig prognose ved brystbevarende operasjon 

I 2005 ble det publisert en artikkel i et stort internasjonalt anerkjent tidsskrift som antydet at det å gjøre brystbevarende operasjon kunne gi dårligere prognose enn å fjerne brystet. Resultatene fra denne studien ble trolig noe misforstått, og mange sykehus og kirurger ble noe mer restriktive til bruk av brystbevarende operasjon. Dette så vi også i Norge, der andelen brystbevarende operasjoner falt fra 2005. I USA har det vakt stor bekymring at andelen kvinner som ønsker fjerning av brystet, har økt veldig det siste tiåret. Årsaken kan være at kvinnene tror det er tryggere, det kan være at økonomiske årsaker spiller en rolle (det er billigere å fjerne brystet enn å gjøre brystbevarende operasjon med strålebehandling) og noen kvinner ønsker et nytt bryst med protese, noe de fleste helseforsikringer dekker. I løpet av det siste året er det publisert flere studier som tilbakeviser helt antydninger om at brystbevarende operasjon er et dårligere operasjonsalternativ enn det å fjerne brystet (med få unntak som store svulster og mange svulster i et bryst).

Overraskende funn

I en artikkel publisert i Cancer nylig, konkluderte man faktisk med at brystbevarende operasjon kunne gi bedre prognose enn fjerning av brystet (E. Shelley Hwang og medforfattere). Studien baserer seg på 122.000 pasienter fra kreftregisteret i California med en oppfølgning på gjennomsnittlig 9 år (kvinnene ble operert mellom 1990 og 2004). Spesielt kvinner over 50 år med svulster som var østrogenreceptor positive og mindre enn 2 cm, hadde en spesielt god prognose med 14% mindre risiko for å dø av brystkreft. Kun kvinner med svulster over 4- 5 cm, hadde dårligere prognose med brystbevarende operasjon. 

Det er et overraskende funn at brystbevarende operasjon gir bedre prognose enn fjerning av brystet. En forklaring på det kan være at det relativt sett ble operert flere med brystbevarende operasjon i siste del av studieperioden. Samtidig ble det innført utvidet bruk tilleggsbehandling som cellegift og antiøstrogentabletter. Det er alment akseptert at økt bruk av tilleggsbehandling, har bidratt til den generelt bedrete prognosen ved brystkreft det siste tiåret.

Konklusjon 

Som konklusjon vil jeg anbefale brystbevarende operasjon ved svulster under ca. 4 cm og et normalt stort bryst. Med strålebehandling og evt. annen tilleggsbehandling, er prognosen like god som ved fjerning av brystet.

Mandag 4. mars, 2013
Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake