Du er her: Artikler
Annonse fra Annonse: Femarelle

Femarelle viser lovende resultater i undersøkelse

Fleur-Åse
Det er gledelig at det gjøres grundig forskning også på overgangsalderen og hva som kan hjelpe på plagene. Denne gangen kommer det positive meldinger fra Athen Universitet, en studie der man har fulgt tre grupper med kvinner over ett år. Femarelle har vært forsket på i mer enn 10 år nå og resultatene er lovende, sier lege Bernt Rognlien ved Balderklinikken.
Studien fra Athen

Forskere fra Universitetet i Athen dokumenterer nå at kosttilskuddet Femarelle demper en del overgangsplager like effektivt som østrogenmedisin. Dette er en viktig og gledelig nyhet for kvinner som ikke ønsker eller ikke kan bruke østrogenmedisin. Det er også verdifull viten for leger og terapeuter som søker etter et effektivt behandlings–alternativ for sine pasienter generelt, og spesielt for visse risikogrupper.

Gjennom 12 måneder har forskerne på Menopauseklinikken ved avdelingen for obstetrikk og gynekologi ved Athen Universitet samarbeidet med tre grupper av kvinner med overgangsplager. Etter omfattende medisinske undersøkelser ble 2/3 av deltagerne etter loddtrekning fordelt mellom to behandlingsgrupper. Kvinnene i den første av disse gruppene fikk østrogenmedisin. Den andre gruppen fikk Femarelle. Den resterende 1/3 av kvinnene valgte frivillig og etter eget ønske å ikke få noen behandling og utgjorde en kontrollgruppe.

Metode

For å få en direkte sammenlikning, brukte forskerne kombinasjonspreparatet Activelle (østradiolhemihydrat tilsv. 17β-østradiol 1 mg pluss noretisteronacetat 0,5 mg) og Femarelle i denne studien.

Resultater

Felles for kvinnene som ble behandlet med østrogenmedisin og Femarelle var økt livskvalitet. Hetetoktene ble dempet, de opplevde mindre nattesvette, færre søvnforstyrrelser og skjelettstyrken ble opprettholdt. Hos kvinnene som valgte å være uten behandling, ble livskvaliteten redusert og skjelettet ble svekket.

De greske forskerne understreker at de positive resultatene for Femarelle også i denne studien, skiller seg fra studier av forskjellige plantebaserte kosttilskudd, både tilskudd basert på soya og tilskudd med isoflavoner fra andre planter. En oversiktsartikkel i The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology som ble publisert tidligere i år, påpeker at Femarelle har et bredt spekter av dokumenterte, positive effekter som ikke er påvist i andre plantebaserte tilskudd, blant annet at det kan redusere benskjørhet hos kvinner som allerede har fått påvist at de er benskjøre.

10 års forskning på Femarelle

Gjennom 10 år har forskere internasjonalt nå bygd opp kunnskapsbasen om kosttilskuddet Femarelle. Fra USA, Italia, Mexico, Israel, Storbritannia og Hellas er det kommet  viktige bidrag som har gitt oss stadig bredere viten om nyttige effekter og trygghet ved bruk. I dag foreligger mer enn 30 publiserte studier, presentasjoner og foredrag som dokumenterer Femarelles unike egenskaper.

Allerede for 5 år siden skrev den amerikanske gynekologen Lila Nachtigall at Femarelle var en fullverdig, trygt og effektiv førstevalg for behandling av overgangsplager. Senere studier har til fulle bekreftet og forsterket dette standpunktet.

 

Kilder:

Labos G., Trakakis E. et al Efficacy and safety of DT56a (Femarelle) compared to hormone therapy in Greek postmenopausal women. J Endocrinol. Invest. 2013; publisert på nett før trykking

Bedell S., Nachtigall M., Naftolin F. The pros and cons of plant estrogens for menopause; J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2013 article in Epub ahead of print 

Nachtigall L. Femarelle, the First Line Treatment for the Management of Menopause. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):77-78

Tirsdag 5. desember, 2017
Om overgangsalderen | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake