Du er her: Artikler

Benskjørhet og overgangsalder

Beach 16-9
Benskjørhet er som kjent en av plagene som kan oppstå etter overgangsalderen. Etter menopause bidrar nedgangen i østrogennivåene i blodet til at bentapet øker til mellom 2 og 4% per år. Dette fører til lav bentetthet og endringer i benvev som gjør benene skjøre og mer utsatt for frakturer; spesielt i hoften, ryggraden og håndleddet.

Som lege får man ofte spørsmålet hva som kan gjøres for å forebygge benskjørhet uten å ta reseptbelagte medisiner.  Femarelle kan være et av alternativene her. I den siste publiserte undersøkelsen om Femarelle fra Athen (2013) konkluderer man med at Femarelle også har en positiv innvirkning på benskjørhet, både gjennom styrkingen av eksisterende benvev og oppbyggingen av nytt .

Effekten av Femarelle på skjelettet ble målt ved DEXA-scanning av hofte og ryggvirvler. I et klinisk forsøk, der test- gruppen bestod av tilfeldig valgte friske, menopausale kvinner (n=98), på dobbeltblindbasis der gruppene skulle få enten den anbefalte dose av Femarelle (644 mg/dag) eller en lavdose DT56a (344 mg/dag) pluss tilførsel av kalsium gjennom 12 måneder. Studien var planlagt placebokontrollert, men måtte gjennomføres med kontroll mot lav- dose, da den etiske komité anså at det var uetisk å ikke behandle kvinner med uttalte overgangsplager. Et omfattende spørreskjema samt undersøkelser fysisk, blodprøver og underlivsundersøkelse med ultralyd ble gjennomført ved studiens start samt hver 3. måned deretter. Bentetthet (BMD) i ryggvirvel og lårhals ble målt med DEXA-scanning ved start og etter 12 måneders behandling.   Etter 12 måneders behandling med Femarelle var BMD i Femarellegruppen økt med 3,6% i ryggvirvel og med 2,0 % i lårhals. I lavdosegruppen hadde BMD sunket med 0,6 % både i lårhals og i ryggvirvel.  Resultatene er gode og man ser relativt raskt en god effekt i bentettheten hos begge gruppene som fikk behandling. Etter menopause bidrar nedgangen i østrogennivåene i blodet til at bentapet øker til mellom 2 og 4% per år. Dette fører til lav bentetthet og endringer i benvev som gjør benene skjøre og mer utsatt for frakturer; spesielt i hoften, ryggraden og håndleddet.


Overgangsalderen og varighet

Kvinners overgangsalder varer for noen i kort tid (1–3 år), mens mange trenger hjelp i opptil 10 og 15 år; enkelte livet ut. Dette betyr igjen at det er behov for en ny løsning som kan brukes over lang tid. Norge er fortsatt på verdenstoppen når det gjelder belastningsbrudd i lårhals og ryggvirvler. Man har ingen god forklaring på hvorfor det er slik at norske kvinner, særlig de i Oslo-området, er mer benskjøre enn noen andre i verden. Man har funnet dette også hos skjeletter fra kvinner som er flere hundre år gamle.

Forebygging

Man kan i noen grad forebygge osteoporose. Det krever langsiktige tiltak. Disse bør settes inn når kvinnen står på terskelen til menopausen. Uansett om hun har menopausesymptomer eller ikke, vil synkende østrogennivå gradvis gi bentap som fører til osteopeni og økt risiko for å bli rammet av brudd på grunn av svekket benstruktur. Andelen kvinner med svekket benbygning i Norge, er karakterisert som urovekkende høyt. I tillegg lever vi lenger enn tidligere. Man frykter også det langsiktige økonomiske perspektivet da pasienter med brudd vil bli en av de store pasientgruppene som tar bade tid og penger i et helsevesen som allerede er presset her i Norge. Helsedirektoratet anbefaler økt inntak av D-vitaminer, dersom man har D-vitamin mangel (dette kan sjekkes ved blodprøve). Økt tilskudd av kalsium, og økt fysisk aktivitet.

Wikipedia om Femarelle

Femarelle er en SERM = Selective Estrogen Reseptor Modulator, les mer om SERM her på Wikipedia

Monografien fra 2013 om Femarelle

PDF fra Helsedirektoratet om benskjørhet, mulige årsaker og tiltak

Mandag 19. august, 2013
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake