Du er her: Artikler

Nye studier viser gode effekter på overgangsplager

gul overgangsdame ScanStockPhoto
Nyere studier viser at Femarelle (DT56a) kan lette en rekke plager forbundet med overgangsalderen, og også i noen grad rette opp plagene helt.

Flere kvinner når overgangsalder 

Det er stadig flere kvinner som kommer i overgangsalderen, av den enkle grunn at vi nå lever lenger enn det vi gjorde tidligere.  I historisk perspektiv er overgangsalderen faktisk således et nyere fenomen og man har tradisjonelt forsket lite på dette frem til nå.  

 

Dokumentasjon av Femarelle

I studiene som er gjort rundt Femarelle har det vært gynekologer fra Israel, USA, Italia, Storbritannia og Mexico som har deltatt, og man har etter hvert bygget opp mye kunnskap og dokumentasjon.


I denne undersøkelsen som ble presentert i 2011 har det vært 180 gynekologer fra tre land som har gjennomført denne studien. Studien holder internasjonal standard og har blitt presentert på internasjonale kongresser  og tidsskrifter for blant annet gynekologer, kilder ligger nederst i artikkelen. Det var 1881 kvinner som deltok i studien og man rapporterer at så mye som 85% opplevde bedring for sine plager.


Fokus for studien var symptomlindring og forbedring av livskvalitet

Angående hetetokter opplevde hele 85% bedring i både antall og styrke på hetetoktene.

I en nyere pilotstudie hvor man så på effekten av Femarelle og vaginal atrofi ser man etter 12 ukers behandling en bedring i skjedens epitelvev og at pH-verdien går ned fra gjennomsnittlig 7,7 til 4,9. Noe som fører til mykere slimhinner og derigjennom også et forbedret seksualliv og en økt sexlyst.
 

Overgangsalder er en livssfase

Overgangsalderen er en livsfase, hvor lenge den varer vil variere sterkt fra person til person. Det samme gjelder også plager og ubehag, både i antall og styrke.  I motsetning til en del andre land som for eksempel USA og Nederland er overgangsalderen ikke noe man snakker høyt om i Norge. Like fullt er det noe alle kvinner kommer til å oppleve, og også noen menn.

Det man tradisjonelt, i Norge forbinder med overgangsplager er hetetokter, søvnløshet, nedsatt sexlyst, tørre slimhinner og humørsvingninger. Mindre fokus har det vært på plager som hodepine, benskjørhet, nedstemthet, lite energi og dårligere hukommelse. I tillegg kommer det også en del plager som ikke så mange har som for eksempel at det svartner for øynene når hetetoktene kommer.  

Femarelle er et plantebasert SERM som har effekt på spesifikke vevstyper. Femarelle demper menopausesymptomer, styrker benmineraltettheten, men påvirker ikke livmor- og brystvev. Denne vevsselektive virkningsmekanismen er påvist og bekreftet i en rekke kliniske og pre-kliniske studier.

 

Kilder:

Labos G., Trakakis E. et al Efficacy and safety of DT56a (Femarelle) compared to hormone therapy in Greek postmenopausal women. J Endocrinol. Invest. 2013; publisert på nett før trykking

Bedell S., Nachtigall M., Naftolin F. The pros and cons of plant estrogens for menopause; J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2013 article in Epub ahead of print

Nachtigall L. Femarelle, the First Line Treatment for the Management of Menopause. J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):77-78

Mandag 19. august, 2013
Om overgangsalderen | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake