Du er her: Artikler

Har du ikke hetetokter -glem østrogen

Kvinne med blomst_ small
Når kroppens egen klokke er kommet så langt at produksjonen av østrogen går ned, så kan en del kvinner ha nytte av østrogenbehandling. Men det er både fordeler og ulemper.
I en nylig publisert finsk studie fant man at hormonbehandling ikke ga økt livskvalitet hos kvinner som ikke hadde hetetokter. Hetetokter er den største årsaken til søvnforstyrrelser. Studien omfatter kvinner som var i tidlig overgansalder.

150 kvinner som nylig hadde gjennomgått menopause ble spurt om hetetokter, livskvalitet, menopauserelaterte symptomer (seksualitet, søvnproblem, depresjon, nervøsitet, ledd- og muskelsmerter, konsentrasjonsvansker, angst og ømhet i brystene) og generell helsetilstand. Det ble brukt spesialtilpassede spørreskjema for å kartlegge disse områdene.

Kvinnene ble deretter delt i en gruppe med hetetokter (7 eller flere moderate eller alvorlige hetetokter per dag) og en gruppe med små plager (3 eller færre milde hetetokter per dag eller ingen hetetokter). Halvparten av kvinnene i hver gruppe fikk de neste 6 månedene enten hormonbehandling eller placebo.

Som hormonbehandling ble det brukt transdermal estradiol (1 mg/d) (østrogenplaster), estradiol (2 mg/d) med eller uten medroxyprogesterone acetate (5 mg/d) (dvs. rent østrogen eller kombinasjonspreparat som er det som oftest brukes i Norge).

Studiens resultater 

Ved oppstart av studien var det klart at hetetokter var det som aller mest medførte søvnproblem. De ulike hormonbehandlingene hjalp like godt på hetetoktene og ble derfor videre vurdert som en gruppe med hormonbehandling.

Kvinner som fikk hormonbehandling fikk god hjelp med søvnvansker, konsentrasjonsvansker, angst, slitenhet, irritabilitet, ødemer, ledd- og muskelsmerter, hetetokter og skjedetørrhet.

Hos kvinner i gruppen med få eller ingen hetetokter, fant man ingen forskjell vedrørende disse symptomene.

Det var ingen av gruppene som viste signifikant forbedring i generell helsetilstand eller seksuelt velvære.

En årsak kan være at disse kvinnene hadde vært så kort tid i menopause at de foreløpig ikke hadde store problem med skjedetørrhet. Forfatterne skriver at studien er gjennomført hos slanke, friske og hvite kvinner og at resultatene derfor ikke uten videre kan overføres til alle andre kvinner.

Konklusjonen er altså at hormonbehandling ikke gir noen gevinst på livskvalitet hos kvinner som ikke har plager med hetetokter.

 

Kilde:

Savolainen-Peltonen H et al. Health-related quality of life in women with or without hot flashes: a randomized placebo-controlled trial with hormone therapy. Menopause 2013 Nov.11 (Epub ahead of print)

Mandag 18. november, 2013
Om overgangsalderen | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake