Du er her: Artikler

Er brystbevarende operasjon enda tryggere enn det å fjerne brystet?

brystkreft
Det er i dag høyere andel brystbevarende operasjoner i de andre skandinaviske landene enn i Norge. Det gjøres også flere brystbevarende operasjoner på de større sykehusene enn på de mindre her til lands, burde det ikke være likt tilbud på landsbasis?

Brystbevarende operasjon ved brystkreft ble tatt i bruk i Norge tidlig på 1980-tallet. På landsbasis var det bare ca. 30% av brystkreftpasientene som fikk brystbevarende operasjon helt fram til slutten av 1990-tallet. Mammografiscreeningen, som ble innført for kvinner mellom 50 og 69 år, førte til en økning i andel brystbevarende operasjoner fra 1996. Ved de største sykehusene var andelen brystbevarende operasjoner ca. 50%.  På landsbasis er vi nå oppe i 60% brystbevarende operasjoner. I andre skandinaviske land er andelen over 70%.

 

Brystbevarende operasjon innebærer at svulsten med litt omgivende brystvev fjernes. Kvinnen bevarer brystet og i de fleste tilfelle er det kosmetiske resultatet godt. Alle som får gjort brystbevarende operasjon, skal ha strålebehandling i etterkant. Det vil dreie seg om daglig strålebehandling, unntatt lørdag og søndag, i 3-6 uker (avhengig av alder og noen andre individuelle forhold). Strålebehandlingen er en del av den ”behandlingspakke” man velger dersom man velger å gjøre brystbevarende operasjon. Strålebehandlingsteknikkene blir stadig bedre og det er nå slik at svært lite av indre organ blir utsatt for stråler.

 

Allerede for 40 år siden forelå det studier som viste at prognosen var helt den samme uansett om man valgte å gjøre brystbevarende operasjon eller å fjerne brystet. Pasienter som velger å fjerne brystet, skal sjelden ha strålebehandling i etterkant. Brystbevarende operasjon har vært tilbudt til kvinner med svulster under ca. 4-5 cm i brystet. I 2005 kom det en studie som antydet at det kunne være uheldig, prognostisk sett, dersom man fikk et lokalt tilbakefall i brystet etter brystbevarende operasjon. Mange leger og pasienter ble bekymret og vi så at andelen brystbevarende operasjoner ble mindre. Denne trenden snudde for noen år tilbake da det viste seg at studien som var publisert i Lancet i 2005, var feiltolket.

 

Nå har det tvert om kommet minst 2 store studier som viser at det faktisk ser ut til at brystbevarende operasjon kan gi bedre prognose enn det å fjerne brystet. Den siste studien er publisert i JAMA Surgery nå i januar (Shailesh Agarwal et al).

Studien er amerikansk og over 132000 kvinner er fulgt mellom 1998 og 2008. Alle kvinnene hadde svulster under 4 cm og ingen eller færre enn 3 lymfeknuter med spredning til armhulen. 70% av kvinnene var behandlet med brystbevarende operasjon, 27% med fjerning av brystet alene og 3% med fjerning av brystet pluss strålebehandling. 10- års overlevelse var 94% for pasienter som var brystbevarende operert, 90% for de som fikk fjernet brystet og 83% for gruppen med fjerning av brystet og strålebehandling.

 

Det var gjort såkalt multivariat analyse for å korrigere for ulike demografiske og onkologiske data. Det kan likevel være noen faktorer det ikke er korrigert for som for eksempel sosioøkonomisk status, som i USA gjerne er forbundet med høyere andel av fjerning av brystet. Med lav sosioøkonomisk status er det i USA gjerne kortere levetid generelt. Noen histopatologiske data kan også være mangelfulle. Uansett, dette er den andre store studien som viser bedre overlevelse som følge av brystbevarende operasjon. Det er foreløpig ikke klarlagt hvorfor det er slik, men mye tyder på at strålebehandlingen kan være en viktig årsak til bedre prognose.

 

Det samme resultatet finner vi for øvrig også når det gjelder pasienter med såkalt trippel negativ brystkreft. Det betyr at svulsten er østrogen- og progesteronreceptor negativ samt HER2 negativ. Slike svulster kan ha en noe dårligere prognose og mange har trodd at det var tryggere at disse pasientene fikk fjernet brystet sitt. En helt fersk studie (Giuliano A. et al. JAMA Surg 2014 online January 1.) viser at det også hos denne pasientgruppen med trippel negativ brystkreft, er helt trygt å gjøre brystbevarende operasjon.

 
Mandag 27. januar, 2014
Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake