Du er her: Artikler

En eggstokk? Overgangsalder kommer litt tidligere

Menopause
I overgangsalderen mister kvinner som har fått fjernet én eggstokk menstruasjonen ett år tidligere enn kvinner med begge eggstokker intakt, ifølge resultatene fra en stor norsk befolkningsstudie som Folkehelseinstituttet har vært med på.

 – Vi synes at det er en overraskende liten effekt, sier forsker Elisabeth K. Bjelland fra Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus i en artikkel som er publisert på Folkehelseinstituttets nettsider.

Denne studien undersøkte betydningen av å fjerne én eggstokk for alder ved menopause, definert som tidspunktet da menstruasjonen opphører for godt. Svært få studier har undersøkt dette før.

Fjerning av én eggstokk medfører en halvering av kvinnens follikkelreserve (egganlegg), og derfor forventet forskerne at kvinner som har gjennomgått slik kirurgi ville ha økt risiko for tidlig menopause.

 

Ett års forskjell

Forskerne fant at gjennomsnittlig alder ved siste menstruasjon var 49,59 år blant kvinner som hadde fjernet én eggstokk og 50,66 år hos kvinner med begge eggstokker intakt, som var en statistisk signifikant forskjell. Likevel ble forskerne overrasket over resultatet.

– Siden fjerning av én eggstokk innebærer en halvering av follikkelreserven, var betydningen for alder ved menopause overraskende liten. Resultatene tyder derfor på at mekanismer i den gjenværende eggstokken kan kompensere for tapet av den andre eggstokken, sier Bjelland.

Bjelland er førsteforfatteren av studien som nylig ble publisert i det prestisjetunge tidsskriftet Human Reproduction.

Funnet støttes av én tidligere japansk studie. Ellers finnes det bare en liten klinisk studie på området, og denne manglet statistisk styrke.

Det er derfor litt tidlig å fastslå at fjerning av én eggstokk har liten betydning for når menopause inntreffer, men resultatene tyder på at kvinner som har gjennomgått et slikt inngrep har liten grunn til å frykte en uvanlig tidlig menopause, sier Bjelland.

 

Om metoden

Studien omfattet 23 580 kvinner i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT2). Kvinnene besvarte spørreskjema ved inklusjon til studien og ved oppmøte til helseundersøkelsen. Spørreskjemaene inneholdt spørsmål om opphør av menstruasjon, samt om alder ved siste menstruasjon. Dessuten besvarte kvinnene spørsmål om kirurgiske inngrep på eggstokker og livmor tidligere i livet. Resultatene ble justert for fødselsår, antall barn, røyking, kroppsmasseindeks og alder ved første menstruasjon.

Studien er et samarbeid mellom forskere ved Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus Rikshospitalet og Folkehelseinstituttet.

Kilde:  Folkehelseinstituttet
Nyere studie fra USA bekrefter det samme

 

Onsdag 27. februar, 2019
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake