Du er her: Artikler

Kan for høyt kolesterol øke risikoen for brystkreft?

Piller
Å unngå for høyt kolesterol kan trolig redusere faren for brystkreft og risiko for spredning dersom man først har fått brystkreft.

Hos kvinner etter overgangsalder, postmenopausale kvinner, vet vi at overvekt og såkalt metabolsk syndrom er risikofaktorer for å få østrogenreceptorpositiv  brystkreft.

Årsaken til det er bl.a. at det hos overvektige kvinner er en økt produksjon av insulin og insulin-lignende faktorer, lokal produksjon av østrogen i fettvevet og noen andre såkalte inflammatoriske cytokiner.

Det er nå også vist at for høyt kolesterol er en egen risikofaktor for utvikling av brystkreft og at hormonbehandling kan ha dårligere effekt hos pasienter med østrogenreceptorpositiv brystkreft og høyt kolesterol.

Samtidig er det slik at dersom en kvinne med høyt kolesterol, får brystkreft, så vil prognosen hennes være bedre dersom hun før diagnosen brukte såkalte statiner, kolesterolsenkende medisiner.

En nylig publisert dyrestudie viser at 27-hydroxycholesterol (27HC) er en primær metabolitt av kolesterol (et nedbrytningsprodukt) og denne kan både øke veksthastigheten av brystkreft og øke risikoen for spredning til lungene og andre organer.

I dyrestudier er det vist at man ved bare å senke kolesterolnivået kunne redusere risikoen for brystkreft. Det skal gjøres flere studier rundt kolesterolets betydning for både brystkreft og andre kreftformer. Inntil videre er disse resultatene med på å styrke indiksjonen for å behandle pasienter med høyt kolesterol med statiner.

Det å unngå for høyt kolesterol kan trolig redusere både risiko for brystkreft og risiko for spredning dersom man først har fått brystkreft.

Referanser:

1.     Nelson ER et al. Science 2013;342:1094-7

2.     Heath V. Nature Reviews Endocrinology 2014;10:65

Mandag 21. april, 2014
Sykdom

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake