Du er her: Artikler

Hvordan får du et godt liv i overgangsalderen?

Man_Woman
Overgangsalderen er en fase av livet som gir kvinner nye utfordringer. Forskjellige ubehag og plager dukker opp. De kan påvirke livskvaliteten negativt. Mange kvinner gjør dessverre ingenting med problemene. For mange er det vanskelig å snakke med legen om tørre slimhinner og smerter ved samleie Men for de fleste vil det likefullt være mulig å bruke egenterapi for å gi livskvaliteten et løft.

av Hogne Vik, dr. med, MBA

Hetetokter er godt kjent og nevnes ofte. Det snakkes ikke like mye og like åpent om plager i underlivet og sex. Derfor er det få som vet at redusert sexlyst er like vanlig som hetetokter blant norske kvinner som er fra 50 til 69 år gamle1.

Redusert sexlyst

I Storbritannia sier hele 88% av kvinnene i overgangsalderen at et aktivt seksualliv er viktig
2. Likefullt svarte 82% at de hadde plager som gjør det vanskelig å få til et godt seksualliv i praksis. Bare 20% hadde snakket om problemene med sin lege. Ikke mer enn 12% behandlet plagene sine. Over halvparten sa at samleie var smertefullt. De fleste kvinnene sa aldri noe om plagene verken til legen eller noen andre. 31% brukte forskjellige unnskyldninger for å unngå samleie.

I overgangsalderen produserer kroppen mindre østrogen. Over tid fører dette til forandringer i skjeden og urinveiene som gir det som kalles urogenitale plager. Det skyldes at slimhinnene i urinrøret og skjeden gradvis blir tynnere og tørrere. Svært mange kvinner opplever derfor svie når de tisser, de får infeksjoner i urinveiene, føler sårhet, kløe, tørrhet og enkelte får mindre blødninger om de har samleie.

Bare en av fire ber om behandling

Slike plager rammer 3 av 4 norske kvinner. Men bare 1 av 4 ber om behandling. 6 av 10 mellom 55 og 65 år (nærmere 200.000 kvinner) prøver heller å unngå sex fordi sameleie er smertefullt. 100.000 unngår alle former for kroppslig intimitet med sin partner pga. plagene. I tillegg er hetetokter, søvnforstyrrelser, nattesvette, muskel- og leddplager samt nedsatt humør og irritabilitet utbredt i overgangsalderen.

Integrert behandling

Den amerikanske gynekologen Lila Nachtigall driver privat praksis. Hun er også professor og forsker ved New York Universitet. Hun hadde stadig pasienter som opplevde flere av disse plagene samtidig. Hun mente at disse kvinnene ville være tjent med ”integrert behandling””. Hun søkte derfor etter ”noe” som både var trygt og samtidig kunne løse flest mulig av plagene. Fra tidligere forskning visste hun at Femarelle hadde god effekt mot hetetokter - uten å gi risiko for brystkreft eller blodpropp. Sammen med kolleger gjennomførte hun en pilotstudie for å se på effektene av Femarelle på livskvalitet og seksualliv3.

Studien hennes gikk over tre måneder og alle kvinnene som var med sa at de følte betydelig forbedring med å bruke Femarelle. De mente at livskvaliteten generelt og seksuelt var blitt henholdsvis 18% og 63% bedre på bare 12 uker4. Objektive målinger bekreftet at pH-verdiene i skjedesekretet var blitt normalt og celleprøver viste at vevet i skjeden var blitt sterkere.

Like god effekt som østrogener

Denne forskningen viser at Femarelle kan forhindre enda flere plager enn det vi visste fra før. Dr. Nachtigall er blant dem som tidlig innså at Femarelle var det beste førstevalget for kvinner i overgangsalderen5. Femarelle er effektivt, trygt og velegnet for egenpleie. Femarelles gode effekt på hetetokter er påvist i en rekke studier. En nylig publisert klinisk studie har enda en gang bekreftet dette. Studien pågikk over ett år og daglig bruk av Femarelle ble sammenliknet med daglig bruk av legemidler med østrogen. Forskerne konkluderte med at Femarelle har like god effekt mot hetetokter som legemidlet Activelle6 - men uten den risikoen og bivirkningene som legemidler med østrogen medfører. 

Elise Jofrid Dahle: Bruk av østrogen og alternativ behandling blant norske kvinner 50–69 år, Tidsskr Nor Lægeforen nr. 3, 2006; 126: 318–20
Cumming GP, Herald J. Moncur R, Currie H, Lee AJ. Women's attitudes to hormone replacement therapy, alternative therapy and sexual health: a web-based surveyhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17540139
Lila Nachtigall, Margaret Nachtigall, Frederick Naftolin, Richard Nachtigall. DT56a for the Treatment of Vaginal AtrophyClimacteric 2011;Volume 14 Supplement 1:30
Nachtigall M. & al. A Prospective Study of DT56a (Femarelle) for the Treatment of Postmenopausal Vaginal Atrophy. Menopause, sammendrag fra NAMS’ 22. årsmøte, sept 2011, s. 55
Nachtigall L. Femarelle, the First Line Treatment for the Management of MenopauseJ. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):77-78

Mandag 16. juni, 2014
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake