Du er her: Artikler

Angelina Jolie effekten

ScanStockPhoto_image_320962
Angelina Jolie offentligjorde i New York Times at hun hadde fjernet begge bryst på bakgrunn av at hun var bærer av et arvelig brystkreftgen. Inngrepet hun hadde fått gjort var en såkalt profylaktisk fjerning av alt brystkjertelvev med samtidig rekonstruksjon av nye bryst. Det vakte stor internasjonal oppmerksomhet da dette ble kjent og også i norske media og nyhetssendinger var dette en toppsak.

Blodprøve påviser BRCA genet

Det har i noen tiår vært mulig å ta en blodprøve for å sjekke om man er bærer av et arvelig brystkreftgen, BRCA 1 eller 2. Kvinner i familier med mye bryst- og/eller eggstokkreft, har fått dette tilbudet. Bærere av et slikt gen, har ca. 60-80% risiko for å utvikle brystkreft eller eggstokkreft i løpet av livet. Profylaktisk fjerning av bryst og eggstokker reduserer risikoen nærmest til null. Også menn kan være bærere av disse genene og de kan overføre dette til sine barn. Menn som er bærere av et brystkreftgen, kan ha økt risiko for prostatakreft. Vi antar at mutasjon i BRCA ½ forekommer hos ca. 2-4% av alle kvinner.

Angelina Jolie og profylaktisk operasjon

Det viser seg nå at dobbelt så mange kvinner er testet for BRCA 1 eller 2 mutasjoner ved et sykehus i Toronto de siste 6 månedene etter at Angelina Jolie sto fram (2014 Breast Cancer Symposium, San Francisco, 5.9.14). I Norge har vi også registrert en stor økning i interessen for og oppmerksomhet rundt gentesting. Alle som har fått påvist brystkreft og hvor det å vite om man er bærer av et slikt gen, kan ha betydning for behandling, kan få tilbud om gentest. Betydningen kan være at man i stedet for en brystbevarende operasjon, vil anbefale profylaktisk operasjon med fjerning av begge bryst og rekonstruksjon i stedet. I tillegg vil vi anbefale fjerning av eggstokkene etter at man har fått de barna man ønsker seg.

Andelen positive tester den samme før og etter Angelina Jolie sto fram

I Toronto har de undersøkt om denne Angelina Jolie effekten har innebært at alle, uansett familiær sykehistorie på bryst- og eggstokkreft, har gått mann av huse for å la seg teste. Det viser seg at andelen positive tester var nesten lik både før og etter at Angelina sto fram med sin historie. Det indikerer at det er de kvinnene som man ønsket at skulle la seg teste, som har fått en inspirasjon til å gjennomføre testingen. Testing av BRCA1/2 koster 1000 dollar i Canada. Økt testing har derfor medført økte utgifter for helsevesenet. Dette må selvfølgelig veies opp mot at man kan unngå langvarig sykdom og evt. død dersom BRCA mutasjon var ukjent og ubehandlet hos disse kvinnene.

Angelina Jolie effekten viser hvilken betydning det har at en kjent person står fram med sin sykehistorie, kaster lys over muligheten for gentesting og at de kvinner som har størst risiko for å være bærere av BRCA1/2 virkelig lar seg teste.

Onsdag 3. februar, 2016
Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake