Du er her: Artikler

Har du hatt brystkreft og er kaffedrikker?

1,77kv.m.kaffeJPG
Da har du trolig redusert risiko for å få tilbakefall av brystkreft! Nyere studier fra Sverige og England viser dette. Kaffebønner er en av de største kildene til antioksidantene koffein og koffeinsyre som hemmer brystkreftcellevekst.

I Norge lever det 40 000 kvinner som er behandlet for brystkreft

Hvert år får 3200 nye kvinner brystkreft i Norge og det lever ca. 40.000 kvinner som er behandlet for brystkreft. Prognosen er generelt sett blitt betydelig bedre de senere årene, men alle som har vært behandlet for sykdommen, er likevel engstelig for om det kan komme et tilbakefall senere i livet. Og er det noe jeg kan gjøre for å forhindre tilbakefall?

Nylig publisert studie fra Sverige og England

En nylig publisert studie fra Lund universitet og Skånes universitetssykehus i Sverige i samarbeid med forskere i England, viser at kaffe hemmer vekst av brystkreftsvulster og reduserer risiko for tilbakefall av brystkreft hos de som behandles med tamoxifen.

Forfatterne har tidligere vist at det er en assosiasjon mellom kaffekonsum og signifikant redusert risiko for å få brystkreft samt redusert vekst av brystkreftsvulster. Kaffebønner er en av de største kildene til antioksidantene koffein og koffeinsyre og begge disse er vist å hemme brystkreftcellevekst.

Kaffe hemmer utviklingen av brystkreftceller

I denne studien har forskerne kombinert informasjon om livsstil og kliniske data hos 1090 brystkreftpasienter mellom 24 og 99 år som fikk diagnosen mellom 2002 og 2012, i tillegg til studier på brystkreftceller. Studien viser at blant de vel 500 pasientene som sto på tamoxifen og som drakk minst 2 kopper kaffe om dagen, hadde disse halvparten så stor risiko for tilbakefall som kvinner som drakk lite eller ikke kaffe. Studien viser også at kvinner som drakk minst 2 kopper kaffe om dagen, hadde mindre (i størrelse) svulster enn de som ikke drakk kaffe.

Effekten øker med bruk av Tamoxifen

I cellestudiene fant de at brystkreftcellene reagerte på koffein og koffeinsyre med redusert celledeling og økt celledød, spesielt i kombinasjon med tamoxifen. Signalveiene som brystkreftcellene trenger for å vokse ble stengt av koffein og koffeinsyre. Det så ut til at kaffe kunne forsterke behandlingseffekten av tamoxifen. To kopper kaffe om dagen var tilstrekkelig for effekt.

Østrogenreceptor positive kreftsvulster

De fleste brystkreftsvulster er østrogenreceptor positive og disse kan behandles med endokrin terapi som tamoxifen eller en aromatasehemmer (etter menopause). Svulster som er østrogenreceptor negative er forbundet med litt dårligere prognose. Hos noen pasienter ser vi at primærsvulsten er østrogenreceptor positiv, men ved tilbakefall er den blitt østrogenreceptor negativ. Tap av østrogenreceptor kan påskynde brystkreftcellevekst. Det er til dels ukjent hvordan tap av østrogenreceptor skjer, men livsstilspåvirkning, som for eksempel kosthold, har vært antatt å kunne påvirke denne prosessen.

Insulin-like growth factor

En annen receptor som har vært viet stor oppmerksomhet de siste årene, er ”insulin-like growth factor”,  spesielt IGF 1. Denne receptoren kan virke som en driver for brystkreft ved at signaler for for eksempel deling av celler formidles via denne receptoren. Østrogen- og IGF signalsystemene er tett koblet sammen.

2 kopper kaffe om dagen er nok

Kaffekonsum er en av flere faktorer i kostholdet som kan påvirke signalsystemer i kroppen vår. Det er ikke grunnlag for å øke kaffekonsumet utover 2 kopper kaffe daglig på bakgrunn av disse nye forskningsresultatene. De av oss som ikke er glad i kaffe, kan vurdere å øke inntaket av andre antioksydantkilder i kostholdet, for eksempel frukt, vin, te, kakao og mørk sjokolade!

Referanse:
Rosendahl AH m.fl. Caffeine and caffeic acid inhibit growth and modify estrogen receptor and insulin-like growth factor 1 receptor levels in human breast cancer. Clin Cancer Res 2015;21(8):1877-87

Mandag 18. mai, 2015
Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake