Du er her: Artikler

Akupunktur og hetetokter

Scanstockphoto
Akupunktur stimulerer kroppens energi sirkulasjon og harmoniserer kroppens ulike organsystemter.
Dette er en liten studie, men den antyder at elektroakupunktur kan være et godt alternativ til medikamentell behandling av store plager med hetetokter hos brystkreftopererte eller kvinner som ønsker et ikke medikamentelt alternativ til hetetoktbehandling.

Hetetokter kan variere mye i intensitet, fra kun lette varmebølger til betydelige plager med søvnproblem, konsentrasjonsvansker og utmattelse. For kvinner som ikke er behandlet for brystkreft, kan østrogenbehandling være et godt alternativ, dersom plagene er store. Slik østrogenbehandling bør bare gjennomføres over en kortere tidsperiode og i samråd med fastlege eller gynekolog. For kvinner som ønsker et ikke medikamentelt alternativ eller hos kvinner som er behandlet for brystkreft, kan akupunktur være vel verdt å forsøke.

I en nylig publisert studie i Journal of Clinical Oncology, sammenlignes effekten av elektroakupunktur med et mye brukt medikament mot hetetokter, gabapentin (Neurontin). Gabapentin er et medikament som for øvrig brukes ved epilepsi og ulike nervesmerter. Det kan redusere plager fra hetetokter med ca. 40%. Venlafaxin (Efexor) og clonidin (Catapressan) er alternative ikke østrogenholdige medikament som kan benyttes ved hetetokter hos brystkreftopererte pasienter.

Akupunktur er vist i tidligere studier å kunne redusere hetetoktbesvær. Det kan også ha effekt på andre plager som for eksempel kvalme, nervesmerter og annen type smerte. Elektroakupunktur er akupunktur med elektrisk stimulering hvor 2Hz strøm går mellom to akupunkturpunkter. Nålene er plassert i 30 minutter i forbindelse med behandlingen. En studie har vist at elektroakupunktur kan ha effekt på plager fra brystkreftbehandling som fatigue, depresjon og leddbesvær (Cancer 2014:120:3744-3751). Elektroakupunktur kan påvirke nivået av endorfiner og andre neuropeptider.

I denne studien ble 120 brystkreftopererte pasienter med store plager av hetetokter randomisert (trukket ut) til en av fire behandlingsgrupper. En gruppe fikk elektroakupunktur, den andre gruppen fikk noe som lignet på akupunktur, men som bare var helt overfladisk stikk i huden (pasientene fikk se en skjerm med lysglimt som kunne gi inntrykk av at de fikk strøm), den tredje gruppen fikk gabapentin og den siste fikk placebotabletter. Alle pasientene fylte daglig ut et skjema med rapportering av hetetoktplager (Daily Hot Flash Diary). Akupunkturen ble gitt 2 ganger ukentlig de første 2 ukene, deretter en gang ukentlig i 6 uker. Gabapentin ble gitt med 300mg daglig i 3 dager, så 600 mg de neste 3 dagene og deretter 300 mg 3 ganger daglig de neste 50 dagene. Alle pasienter ble evaluert etter 8 uker og all behandling ble avsluttet på det tidspunktet.

Resultatene viste at reduksjonen i hetetokter var størst i elektroakupunkturgruppen, fulgt av ”placebo”-akupunktur, gabapentin og tilslutt placebotablettene. Selv om all behandling ble stoppet etter 8 uker, ble langtidseffekt av denne behandlingen evaluert igjen etter 24 uker. Fortsatt var effekten på hetetokter størst i elektroakupunkturgruppen, fulgt av ”placebo”-akupunkturgruppen. Nå hadde placebotablettene byttet plass med gabapentin nederst på resultatlisten. Det så ut til at det var en ytterligere effekt på hetetoktene også etter avsluttet behandling med elektroakupunktur. Det er noe overraskende at ”placeo”-akupunkturgruppen kommer såpass godt ut. Det kan skyldes at sensorisk stimulering av huden (overfladiske stikk) kan gi en placeboeffekt i tillegg til at det kan innebære en positiv forventning hos pasienten, en interaksjon mellom behandler og pasient kan være gunstig, samt at avslapning og lysstimulering fra skjerm også kan påvirke resultatene.

Akupunktur ga færre bivirkninger enn gabapentin. Tretten av 28 pasienter i gabapentingruppen rapporterte bivirkninger, mens overraskende 8 av 30 som fikk placeotabletter ga denne tilbakemeldingen. En av 32 pasienter i ”placebo”-akupunkturgruppen anga en lett bivirkning, mens 5 av 30 med elektroakupunktur anga bivirkning. Dette dreide seg om fire med blåmerker etter nålestikk og en som fikk økt smerte.

Dette er en liten studie, men den antyder at elektroakupunktur kan være et godt alternativ til medikamentell behandling av store plager med hetetokter hos brystkreftopererte eller kvinner som ønsker et ikke medikamentelt alternativ til hetetoktbehandling.

Referanse:

Mao JJ et al. Electroacupuncture versus gabapentin for hot flashes among breast cancer survivors: a randomized placebo-controlled trial. J Clin Oncol 2015.60.9412

Onsdag 28. oktober, 2015
Om overgangsalderen

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake