Du er her: Artikler

Hva er bioidentiske hormoner?

ScanStockPhoto_image_350182
Hormoner som er kjemisk likt kroppens egne. Det betyr ikke at de er laget av humane hormoner, men er kjemiske like og framstilt i laboratorier. De kan også være platederiverte.

Når det gjelder hormoner som brukes i forbindelse med overgangsalder, så er østrogenet kjemisk likt det østrogenet vi selv lager. For at det skal være tilgjengelig som medikament, er det koblet til ekstra stoffer som gjør at det kan brukes som plaster, gel eller tabletter. Det samme gjelder testosteron.

Progesteron er anderledes. Det er vanskeligere biotilgjengelig. Den famasøytiske industri har produsert syntetisk progesteron, såkalt progestiner, som er mer potente enn progesteron og derved mer virksomme. De ulike preparatene kan ha ulike egenskaper.

Forskjellen mellom p-piller og hormonterapi ved overgangsalder, er at i p-piller er også østrogenet syntetisk, i tillegg til et synetisk progesteron.

Forskning på bioidentiske hormoner

Ingen sammenliknende studier er gjort til nå. Det er ulike terapitradisjoner i ulike land. Hovedspørsmålet har vært om progesteron i tablettform beskytter livmorslimhinnen godt nok mot den negative virkningen av østrogen (dvs beskytter mot livmorkreft). Progesteron over huden i kremform har ikke vist seg effektiv nok.

Positive og negative sider

Positive: bra for de kvinner som reagerer negativt på  syntetiske progesteron. Usikkert om det gir noen ekstra gevinst med henhold til redusert risisko for brystkreft og hjertekarsykdom, men forskningen og trenden i den farmasøytiske industri er bort fra progestiner. Det utvikles preparater (TSEC) som hopper over progesteron i det hele tatt.

Negative: Prepatene (progesteron) er dyrere, og må skrives ut på registreringsfritak. Mange leger kjenner ikke til disse medisinene her i Norge.  

Hvordan du går fram

Du må finne fram til leger som har satt seg inn i dette og vil forskrive det.
Utredningen og oppfølging er som for annen hormonterapi. Du bør ha en negativ mammografi på forhånd, gjennemgå en gyn us, og ellers være hjerte-kar frisk, og ikke være disponert for arvelig østrogenavhengig kreft.

Hvorfor det ikke er mer utberdt i Norge

Norge er et lite land, og det er medikamenter som ikke blir markedsført her fordi kostnadene ved det er store og vi er få brukere. Som du kanskje skjønner av det som er skrevet før, så er likhetene større enn forskjellene på det som kalles bioidentisk og det som ikke er det. I USA er f.eks 50% av det progesteronet som skrives ut, såkalt bioidentisk.

Det eksisterer også en alternativ farmasøytisk industri i mange land og spesielt i USA, der hormoner  blir laget uten de standariserte kvalitetskravene som den tradisjonelle farmasøytiske industri er pålagt- såkalte compounded pharmacies. I Norge lages det progesteronkrem og testosteronkrem i noen apotek, men det er dyrt. Det er kontroversielt også i USA. Det er vanskelig å sammenlikne prepatere fra ulike apotek, ulike tilsetningsstoffer og man vet ikek alltid eksakt hva som er det enkelte preparat.

Hvilke hormoner kan man få tilskudd av

Tradisjonell hormonterapi ved overgangsalder har vært østrogen og progesteron. Det kan gis tillegg av testosteron, men langtidsstudier mangler. Det er ingen godkjente preparater per idag for kvinner. Det er også andre hormoner som endres med årene, og kan substitueres. Det gjelder stoffskiftehormoner og binyrebarkhormoner som DHEA. Ytterligere hormonterapi er ikke vanlig her i Norge. Da må man nok oppsøke miljøer ute i Eupora som driver spesielt med dette.

Om man bør ta prøver av hormoner

Man kan gjøre det, men det er ikke så vanlig og gir ikke alltid så mye. Kjønnshormonene er flyktige og vanskelig å måle. Det er ikke en verdi som passer for 48 åringer og en annen for 52 åringer f.eks. Man etterstreber et nivå av østrogen som ikke gir hodepine eller brystspreng, og som har god effekt på hetetokter og søvn.  Man trenger ofte mindre hormondoser med årene for å opprettholde velbefinnende. De som går i tidlig overgangsalder, skal ha de største dosene.

Om du lurer kroppen ved å ta hormoner

Ved å ta hormoner maskerer du symptomene ved overgangsalder, siden du substituerer det som kroppen lagrer mindre av. Det gjelder det samme om du tar såkalt bioidentiske preparater eller de tradisjonelle. En av to kvinner får igjen  symptomene når der evt slutter med hormonterapi, men ofte i mindre grad.

Om testing

Du kan teste deg for østradiol, DHEAS, progesteron, testosteron og kortisol hos hvilken som helst lege. Substitusjonsbehandling utover kjønnshormoner drives det lite med i Norge.

Tirsdag 19. januar, 2016
Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake