Du er her: Artikler

Hva vet vi om Alzheimer og hormonterapi?

gul overgangsdame ScanStockPhoto
Kan hormonerterapi hjelpe mot demens? Det er i hippocampus i hjernen at endringene skjer, det er senteret for hukommelse og stedsans.

De siste 2 ukene har pasientene mine vært opptatt av demens og hormoner. Det ble nylig publisert en studie fra NTNU i Trondheim der konklusjonenvar at østrogenterapi kunne ha en positiv effekt mot demens hvis kvinnene startet tidlig nok med behandlingen. Studien ble omtalt både på nett og  avis, og var naturlig nok av interesse for mange. I følge Folkehelserapporten 2014 har ca 70 000 nordmenn demens, og tallet vil øke i årene som kommer med økende gjennomsnittsalder. Alzheimer er den vanligste formen for demens.

Positive resultater fra HUNT undersøkelsen

Trondheimsstudien sammenliknet 80 kvinner som hadde brukt hormontilskudd gjennom overgangsalderen, med 80 kvinner som ikke hadde gjort det. Alle hadde deltatt i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). De 2 gruppenen ble sammenliknet med MR bilder av  hippocampus som er en del av hjernen. Hippocampus  er viktig for hukommelse og stedsans og blir tidlig endret ved Alzheimers sykdom. Studien viste at både form og størrelse på hippocampus var positivt påvirket med hormonterapi og startet med det tidlig i overgangsalderen. Dette er en flott og viktig undersøkelse, og dobbelt gledelig fordi den er norsk.

Men hva vet vi fra tidligere forskning?

Det har fra før gjort forskning som tildels har vist sprikende konklusjoner. Den store WHI undersøkelsen fra 2002 førte til at svært mange kvinner sluttet med hormonterapi, pga ulempene ved langtidsbehandling var større enn fordelene. WHI memory study( WHIMS) konkluderte med økt risiko for demens uansett årsak, hos kvinner over 64 år som begynte med hormonterapi. Dårligst ut kom de som brukte rent østrogen uten gestagentilskudd. Effekten hos yngre kvinner som brukte hormoner, er det mer usikre data på.

En radomisert studie som sammenliknet kognitiv funksjon hos kvinner som hadde fått HRT tidlig (før 6 år), og sent (etter 10 år) ble i 2014 presentert på NAMS (North American  Menopause Societys årsmøte). Studien som ble kalt Elite Trial, viste ingen forskjell på de 2 gruppene, og det var således ikke grunnlag for å konkludere med at hormonterapi var forebyggende for demens.

Andre undersøkelser som Cache County Study  fra 2012  viste en reduksjon på 30% for Alzheimer hvis man startet med HRT innenfor 5 år etter menopause, og ingen forskjell ved oppstart etter 5 år. Teorien om et «window of  opportunity» , dvs at hormonterapi er gunstig hvis det gies tidlig, men mer risikofylt hvis det gies til eldre kvinner, underbygges derfor også av studien fra NTNU som gjaldt Alzheimer.

Vi vet imidlertid enda ikke nok om hormonenes innvirkning på hjernen , til å  kunne tilby HRT som forebyggende medisin mot hjernesvinn. 

Onsdag 3. februar, 2016
Om overgangsalderen | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake