Du er her: Artikler

Urter og naturstoffer for å lindre og forebygge plager i klimakteriet

Ginko scanstockphoto
Bladene fra tempeltreet Ginko biloba har vist seg å gi bedre hukommelse og konsentrasjon.
Ginko, Ginseng, Johannesurt, Dong Quai, Blak Cohosh, Soya og urter som du kan bruke for å lindre overgangsplager.

 

Urter og naturstoffer for å lindre og forebygge plager i klimakteriet

Godt kosthold, mye søvn og mindre stress står sentralt i rådene til kvinner midt i livet. Når jeg setter sammen behandlingsopplegg overfor pasientene, bruker vi skolemedisin i kombinasjon med preparater som vanlige leger vanligvis ikke kjenner og bruker. I denne artikkelen gir jeg en oversikt over noen av de viktigste av disse preparatene 

SOYA OG FYTOØSTROGENER

Kvinner med symptomer i overgangsalder skal ikke bruke alt som er ramset opp nedenfor, men to, tre eller fire tiltak/alternative behandlingsformer kan kombineres for å få bedre effekt. Mange kvinner med lettere plager kan sikkert også ha nytte av å få hjelp fra behandlingsformer som ikke utdypes her som: aromaterapi, fotsoneterapi, ulike former for massasje, naprapati, osteopati, kiropraktikk, ulike avspenningsteknikker og meditasjon, med flere.

Dr. Bernt Rognlien svarer regelmessig på spørsmål fra brukerne her på Overgang.no. Se tidligere spørsmål og svar her.

De fleste pasientene som kommer til Balder-klinikken er kronisk syke eller pasienter med alvorlige og betydelig plager. Vi ser ikke mange pasienter med lettere plager, derfor blir ofte de alternative behandlingsoppleggene våre omfattende og sammensatte.  

Bruken av soya og urter i behandling av hetetokter og plager i overgangsaldere har økt voldsomt det siste året både i USA og Norge. Det har vært omfattende gjennomgang av all vitenskapelig litteratur og forskning for å klarlegge om naturstoffene virkelig virker (2)(3)(4). Det er vanskelig å forske på disse urtene fordi antallet ulike virkestoffer er stort og variasjonen av innholstoffer fra naturens side er stor. Bruken av soya produkter vokser mest og det er god dokumentasjon for at soya gir en moderat reduksjon av hetetokter og plager i overgangsalder.

Konsentrerte fytoøstrogener tatt som piller viser dårligere virkning enn et stort innhold av soya i det daglige kostholdet. Soya har også gunstig forebyggende virkning på hjerte-kar sykdom og kan redusere benskjørhet og det er holdpunkter for at soya beskytter mot brystkreft og prostatakreft. En amerikansk urt -Black Cohosh har lang tradisjonell bruk for å dempe hetetokter og kan være effektiv, men resultatene av studiene som er gjort er motstridene.

RØDKLØVER

Mye brukt er også vanlig Rødkløver (Trifolium ratens) som også inneholder fytoøstrogener. De fleste studiene på rødkløver har så langt ikke vist effekt, bortsett fra en helt ny studie med god kontroll design som viste over 40% reduksjon i hetetokter (5).

En rekke andre urter uten fytoøstrogener er også i omfattende bruk for å redusere andre plager enn hetetokter og nattesvette. Johannesurt er godt dokumenter for sin virkning mot depresjon og redusert stemningsleie, den er også lett angst dempende, kan bedre søvnplager å dempe hodepine og muskelsmerter. Ginkgo bedrer konsentrasjon og hukommelse og virker også lett stemningshevende. En kinesisk urt Dong Quai virker lett beroligende og reduserer muligens hetetokter. Ginseng gir mer energi og overskudd og kan påvirke sex-lyst positivt. En positiv virkning på seksuallivet gir også ginkgo og johannesurt.

Et kosthold basert på ferske matvarer, rikelig med grønnsaker, frukt, fet fisk, belgvekster og fullkornsprodukter gjør kosttilskudd unødvendig. 

SOYA

Soya har som næringsmiddel hatt en sentral plass i det asiatiske kostholdet. Helt fra gammelt av har soya blitt betraktet som en av de fem skattene i det kinesiske, japanske og asiatiske  kjøkken og apotek.

I vesten, særlig i USA og Skandinavia er det stor overhyppighet av hjerte-kar sykdommer. Det er omkring 10 ganger så mye hjerte-kar sykdommer som Japan. Det samme gjelder for brystkreft og prostatakreft, USA har 6 ganger så mye brystkreft og 7 ganger så mye prostatakreft som Japan. I Skandinavia er det omtrent 10 ganger så mye beinskjørhet som i Japan. Omkring 80% av norske og amerikanske kvinner forteller om plagsomme symptomer i overgangsalder – i Japan er det bar 10-15% av kvinnen som rapporterer plager.

Større befolkningsstudier har påvist en antatt sammenheng mellom lav forekomst av hjerte-kar sykdom, beinskjørhet, brystkreft og plager i overgangsalder i asiatiske land og deres høye forbruk av soya produkter i kostholdet. Den lave forekomsten av benskjørhet, bryst kreft og palgsomme symtomer i overgangsalder har vært satt i direkte sammenheng med inntake av isoflavoner i soya (6).

Isoflavonene i soya er delvis østrogen reseptor agonister. Grad av østrogen effekten er avhengig av mengde østrogen hos kvinnen og hvilket vev som testes. Generelt gir isoflavonene østrogen effekt etter menopause og antiøstrogen effekt før menopause. Isoflavonene er svake østrogener sammenlignet med østradiol, men de har til gjengjeld lavere binding til serum protein.

Isoflavonene virker som selektive østrogen reseptor modulatorer (SERM) (7). Isoflavonene i soya har svært lav affenitet til alfa-østrogen resptorer konsentret i bryst og i livmor og har høy affenitet til beta-østrogen reseptorer konsentrert i blodkar, beinvev og hjerne. Dvs at de gir østrogen effekt på blodkar, beinvev og hjerne og gir i liten grad østrogen effekt på bryst og livmor. 

De fleste kliniske studier viser at 40-120 mg soya-isoflavoner daglig eller mer reduserer hetetokter med 30-50%. Effekten er doseavhengig, men ser også ut til å være avhengig av hvordan soya produktene er fremstilt – flere studier viser ikke effekt. Isoflavonene gir i liten grad effekt på endometriet og kun litt effekt på tørrhet i skjeden.

Soya inneholder rikelig med høyverdig proteiner, rikelig med flerumettede essensielle fettsyrer og fosfolipider som kroppen trenger. I tillegg inneholder soya plantefiber som er bra for fordøyelsen og rikelig med isoflavon antioksydanter som har fytoøstrogen effekt.

Det er god dokumentasjon for at soya gir en moderat reduksjon av hetetokter og plager i overgangsalder (6)(10). Konsentrerte fytoøstrogener tatt som piller viser dårligere virkning enn et stort innhold av soya i det daglige kostholdet. Jo mer naturlig soya produktene er jo bedre effekt. Min erfaring er at kvinner som greier å spise 100 gram kokte soyabønner daglig eller tilsvarende mengde soya produkter som mat oppnår best effekt.

Det er sterke indikasjoner på at andre innholdstoffer i soya er viktige, isoflavonene ligger fra naturens side innpakket i en protein kappe som ikke bør denatureres. Fosfolipidene kan også være viktige for flere av helse effektene til soya, likeledes er fibermengden viktig for å få opptimal effekt på kolesterol nivå og hjerte-kar sykdom. Fiber er antagelig viktig fordi de bidrar til å stabilisere tarmfloraen, tarmfloraen kan være viktig for å aktivere virkestoffene i soya.

Bruken av soya produkter til kvinner i overgangsalder er kraftig voksende. I USA brukte over 20% av kvinner fra 40 - 60 år soya vår 2002 – dette må vi anta har økt ytterligere. Et problem med bruk av soya er at ulike måter industrielt å bearbeide kosttilskudd eller matvarer med soya kan endre betydelig på effekten av disse produktene.

Effekten på hjerte-kar sykdommer skyldes blant annet at soya reduserer total kolesterol og reduserer LDL kolesterol. Effekten på benskjørhet  skyldes bl.a. at soya reduserer bentapet ved å stimulere osteoblast aktiviteten og redusere osteoclast aktivitet (9). En av Japans nasjonalretter som kalles Natto inneholder vitamin K2, som ser ut til å ha svært gunstig effekt ved beinskjørhet.
 

BLACK COHOSH eller SILVERAX-Cimicifuga racemosa

Denne planten er viltvoksende i østre deler av Nord-Amerikas skoger, indianerne brukte den mot uregelmessig menstruasjon og ved fødsel. Den har ikke noe norsk navn, men kalles Black cohosh på engelsk og silverax på svensk. Den er et av de mest brukte naturmidlene i USA og Tyskland for å redusere plager i overgangsalder. 

Det er publisert flere mindre kliniske studier fra 1980 til 1990 som viser at Black Cohosh reduserer plager i overgangsalder, både hetetokter, hodepine, svimmelhet, hjertebank og søvnforstyrrelser bedres (2)(3). De siste årene er det imidlertid kommet studier som ikke viser like god effekt (10).

Siden kvaliteten på flere av studiene er dårlig er det nå i gang 2 nye randomiserte, dobbelt-blind, placebo-kontrollerte studier i USA, for nærmere å avklare grad av virkning. I Sverige er silverax et godkjent naturlegemiddel med følgende indikasjon:” klimakterie symptomer som värmevallningar, svettingarm, sömnstöringar och nervositet”.

Effektene ble forklart ved innholdet av fytoøstrogener og binding til østrogen reseptorer, det ble også påvist reduksjon av LH i serum som understøttet dette. Nyere undersøkelser bestrider dette (11) og konkluderte med at det må være andre aktive virkestoffer og virkemekanismer  som er ansvarlig for effekt. Black cohosh påvirker hormonreguleringen, men uten en direkte østrogen effekt, aktive stoffer bindes ikke til østrogen reseptorer.

Det er ingen mistanke om at den kan øke risiko for brystkreft og så lang ser alt ut til at den kan brukes trygt også av brystkreftpasienter for å redusere plager i overgangsalder. Det er rapportert svært lite bivirkninger ved bruk og flere av studiene konkluderer med at der vanlig hormonbehandling med østrogener er kontraindisert bør Black Cohosh være førstevalget, men det er mye motstridende informasjon om virkestoffer og grad av effekt.

Det finnes foreløpig ikke naturlegemidler av Black cohosh tilgjengelig i Norge, men de er på vei inn også på det norske markedet. Kvinner som ønsker å prøve Black cohosh må få det på registrerings fritak hos legen sin.
 

DONG QUAI-Angelica sinensis

Dette er den viktigste urten i kinesisk urtemedisin i behandling av kvinneplager, den er en slektning den norske fjellkvannen og strandkvannen. I kinesisk urtemedisin omtales den ofte som kvinnens ginseng. Den har lang tradisjonell bruk både for å behandle plager i overgangsalder særlig hetetokter og mot smertefull og uregelmessig menstruasjon. Den brukes også mot PMS, høyt blodtrykk, søvnvansker og den er kjent for å virke mildt beroligende.

Vestlige urtemedisinere har lenge sett på Dong Quai som et kvinnemiddel med østrogen effekt, dette ser ut til å være feil. Dyrestudier viser at Dong Quai ikke har østrogen effekt på skjeden og ikke har stoffer som binder seg til østrogen reseptorer (3). Det er gjort en dobbelt blind kontrollert studie riktignok med små doser av Dong Quai ved plager i overgangsalder, der Dong Quai ikke viste bedre effekt enn placebo (12).

Flere studier der Dong Quai kombineres med andre urter viser bedring av plager i overgangsalder. Andre studier tyder på at DongQuai stabiliserer gjennomblødningen i små blodkar og at dette kanskje kan forklare den tradisjonelle bruken i kinesisk medisin mot hetetokter i overgangsalder.
 

GINKO BILOBA -Tempeltreet

Ekstrakt av ginkgo blader har i en rekke dobbel-blind studier (2)(3) vist seg å bedre hukommelse og konsentrasjon både hos eldre og yngre kvinner. Det er ikke gjort kontrollerte studier på kvinner i overgangsalder, men man må regne med like gunstig effekt på hukommelse og konsentrasjon også her. Ginkgo inneholder kraftige antioksydanter og virker ved å bedre blod gjennomstrømningen til hjernen og mikrosirkulasjonen i hjernen.

Ginkgo øker også hud gjennomblødningen og stimulerer perifer sirkulasjon til kjønnsorganer, armer og ben. Typiske symptomer ginkgo hjelper mot er: konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse, tretthet, svimmelhet, øresus, hodepine med mere. En åpen studie viste at kvinner som fikk redusert sex-lyst i forbindelse med bruk av anti-depressiva – fikk tilbake sex-lyst og fikk et bedre seksualliv ved bruk av ginkgo (13).

GINSENG 

Ginseng har tradisjonelt blitt brukt som et styrkende middel når man føler seg sliten , trøtt og svak. Ny forskning viser at ginsengekstrakt øker den fysiske prestasjonsevnen, det øker utholdenhet, gir økt oksygen opptak og mindre melkesyredannelse i muskulatur. Ginseng bedrer og så reaksjonstid, koordinasjon, konsentrasjon og hukommelse. Mange studier viser både bedret fysisk og mental prestasjonsevne (2).

Ginseng inneholder ginsengosider, som har et steroid lignende skjelett. Det er over 30 ulike ginsengosider i ginseng, den ginseng ekstrakt som det er forsket mest på er G115 som inneholder en standarisert mengde av over 10 ulike ginsengosider. Det er gjort mange studier på friske personer som viser bedre prestasjonsevne både fysisk og psykisk.

De som føler seg minst opplagt har best effekt av ginseng, de får bedre vitalitet, blir mer våkne og avspente. En svensk undersøkelse på kvinner i overgangsalder (14) viser at ginseng bedrer livskvalitet og reduserer en rekke fysiske plager. 

Ginseng gir imidlertid ingen signifikant bedring av hetetokter og nattesvette. Ginseng innholder stoffer som ligner på mannlige kjønnshormoner og kan derfor øke sex-lyst både hos menn og kvinner. Det at ginseng øker fysisk og psykisk prestasjonsevne vil også være gunstig for seksualiteten.
 

JOHANNESURT eller PRIKKBLAD PERIKUM-Naturens lykkepille

Johannesurt eller prikkblad perikum som den heter på norsk er et godt alternativ ved mild til moderat depresjon. Det er gjort 32 kontrollerte kliniske studier (15) som viser at den har god effekt ved mild til moderat depresjon. Det er imidlertid også gjort studier som viser at den ikke har tilstrekkelig effekt ved alvorlige depresjoner. Sammenlignende studier med moderne antidepressiva eller de såkalte lykkepillene viser like god effekt ved mild til moderat depresjon (16) (17), men johannesurt har betydelig mindre bivirkninger.

Johannesurt virker på samme måte som de moderne antidepressiva ved å øke mengden seretonin i sentralnervesystemet. Dette vil heve smerteterskelen, redusere smerte og ha en stemningshevende virkning. Johannesurt har også effekt ved angstplager og nervøs uro.

De siste 10 årene har johannesurt vært blant de mest brukte antidepressiva i Europa, men er lite brukt i Norge. Det skylles at norske leger vet alt for lite om plantens gode egenskaper. Min erfaring er at så mange som 30-40% av pasientene som bruker de såkalte lykkepillene ville hatt tilstrekkelig god stemningshevende effekt av johannesurt preparater. Fordelen ved å bruke johannesurt er betydelig mindre bivirkninger, i tillegg får mange som går på ”lykkepillene” alt for stor avstand til følelsene sine

Johannesurt har også god effekt på hodepine, kan dempe kroniske smerter, tretthet og en rekke andre fysiske plager som følger depresjon og angst. Den øker også melatonin konsentrasjonen om natten, dette forklarer den gode søvnbefordrende virkningen som kommer etter noen dager til ukers bruk. Det er gjort en studie med Johannesurt på kvinner i overgangsalder (18). Den viser klar reduksjon av psykiske plager som irritabilitet, angst og nedsatt konsentrasjon, også hodepine hjertebank, søvnforstyrrelser ble bedre. Hetetokter, nattesvette og svimmelhet ble også redusert ved bruk av johannesurt og kvinnene rapporterte bedre sex-lyst..

Dagsdosen er 2-4 gram av tørket urt eller 450-1200 mg pr. dag. Det er vanskelig å standarisere preparater fordi flere stoffer bidrar til effekten. Effekten er langsomt innsettende etter 2-4 uker,  full effekt oppnås først etter 4-6 uker.

Johannesurt selges kun på apotek fordi det kan gi interaksjoner med andre legemidler. Johannesurt øker nedbrytningen av flere legemidler i kroppen ved å øke avgifningen av disse i lever (stimulerer cytochrome P450 systemet). Dette gjelder særlig cyklosporin som brukes for å hindre avstøtnings reaksjoner etter nyre og hjerte transplantasjoner. I Norge er det 2000 mennesker som er nyretransplanterte, disse må ikke bruke johannesurt. I tillegg øker det nedbrytningen av virushemmende midler som brukes ved HIV infeksjoner, blodfortynnende midler som warfarin og hjerteglykosider som digitalis.

Det kan også øke nedbrytningen av østrogen og gjøre at P-piller blir mindre sikker prevensjon, men dette siste er neppe et stort problem. Bortsett fra pasienter som går på medisiner som johannesurt øker nedbrytningen av er det få komplikasjoner og restriksjoner ved bruk av johannesurt. Noen får imidlertid lette magebesvær og i sjeldne tilfeller fotosensibilisering, dvs. utslett på huden hvis huden utsettes for direkte sollys når du bruker johannesurt.

Johannesurt bør velges som første valg ved mild til moderat depresjon, fordi det har godt dokumentert antidepressiv effekt og svært lite bivirkninger. Pasienter som allerede bruker en ”Lykkepille” må trappe ned på denne før de oppstarter johannesurt. 

Opprinnelig publisert: 21.10.2007 og revidert 2015

Torsdag 21. mai, 2015
Om overgangsalderen | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake