Du er her: Artikler

Er det noe jeg kan gjøre for å redusere risikoen for å få brystkreft?

menopause
Brystkreft rammer ca. 3300 kvinner årlig i Norge. Forekomsten er svakt økende, men overlevelsen blir stadig bedre (Kreftregisteret).

De fleste som får brystkreft er over 50 år. Mange kvinner som har opplevd noen med brystkreft i nær familie eller i vennekretsen, gjør seg tanker om det finnes noen måter å kunne redusere risiko for egen brystkreft på.

Vi kjenner til en rekke risikofaktorer for brystkreft og kan dele disse inn i to grupper: 

1: de vi kan gjøre noe med og de som ikke er påvirkbare. Til den første gruppen hører vektøkning etter 18 års alder, alkoholforbruk, fysisk aktivitetsnivå, amming og bruk av østrogentabletter i overgangsalder.

2: ikke påvirkbare risikofaktorer er for eksempel alder (økende risiko med økende alder), alder ved første menstruasjon, høyde, alder ved første barnefødsel, BMI ved 18 års alder, familiehistorie på brystkreft og tidligere påvist godartet sykdom i bryst. Forekomsten av brystkreft varierer rundt om i verden og man ser at kvinner som flytter fra land med lav forekomst av brystkreft til land med høy forekomst, gjerne rammes oftere av brystkreft (for eksempel asiater som flytter til USA). Dette styrker tanken om at brystkreft delvis kan forklares med påvirkbare risikofaktorer (som vekt og alkoholvaner).

I USA har man fulgt en stor gruppe (vel 120.000) sykepleiere (ved inklusjon i studien i alderen 30 til 55 år) i årene 1980-2010. Sykepleierne har besvart et spørreskjema annethvert år i alle disse årene og forskerne har klart å følge 90% av alle som opprinnelige ble inkludert i studien. Studien heter ”The Nurses´ Health Study” og har bidratt til svært mye verdifull informasjon om spesielt kvinnehelse.

Det er nå nylig publisert en artikkel som tar utgangspunkt i noen av spørsmålene som disse sykepleierne har besvart og som dreier seg om risikofaktorer for brystkreft. I den opprinnelige gruppen på 121700 postmenopausale sykepleiere, fikk 8421 fått brystkreft i løpet av 30 år. Studien konkluderer med at påvirkbare risikofaktorer kan forklare mer enn 1/3 av all brystkreft hos kvinner etter overgangsalder. Hos kvinner med sen menstruasjonsdebut, lav BMI ved 18 års alder og mindre enn 2 kg vektøkning senere i livet, ikke alkoholbruk, ikke østrogentabletter, ikke spesielt høye, ingen familiehistorie på brystkreft, ingen tidligere godartet brystsykdom, gjennomført amming og i fysisk aktivitet, beregnet man at forekomsten av brystkreft kunne redusere med 70%. Den største risikofaktoren for brystkreft blant påvirkbare faktorer, var mer enn 2 kg vektøkning siden 18 års alder. Årsaken til at vektøkning er uheldig, er at fettvev er den viktigste kilden til østrogen i kroppen etter overgangsalder. Mye østrogen er i seg selv en risikofaktor for brystkreft.

Ja, det er altså noe man kan gjøre for å redusere risiko for brystkreft. Dersom du unngår vektøkning etter 18 års alder, er forsiktig med eller unngår alkohol, får barn (helst tidlig), ammer dem og er fysisk aktiv, så har du mindre risiko for å få kreft.

 

Kilde: Tamimi RM et al. Population attributable risk of modifiable and nonmodifiable breast cancer risk factors in postmenopausal breast cancer. Am J Epidemiol 2016;184(12):884-893

Mandag 27. mars, 2017
Sykdom

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake