Du er her: Artikler

Akupunktur, homeopati og overgangsalderen

Scanstockphoto
Akupunktur stimulerer kroppens energi sirkulasjon og harmoniserer kroppens ulike organsystemter.
Kinesisk medisin forstår menopausen først og fremst som for lite Jing. Symptomene i overgangsalderen ses på som en ubalanse mellom yin og yang i nyrene. Akupunktøren vil derfor jobbe med å bremse tapet av Jing – fylle på med qi-energi og skape balanse mellom yin og yang i kroppens ulike organger.

I homeopatien – de små dosers medisin – baseres behandlingen på omfattende intervju med pasienten og behandlingen er basert på at likt helbreder likt.

Akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin

Akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin er et helhetlig behandlingssystem, som virker ved å stimulerer kroppens energi sirkulasjon og harmonisere kroppens ulike organsystemer. I tradisjonell kinesisk medisin brukes et eget begrepsapparat med Qi og Blod som de viktigste formene for energi som sirkulerer i kroppen.

Kroppens funksjoner skal være i balanse mellom yin og yang, mellom kulde og varme, mellom oppe og nede, mellom hvile og aktivitet, mellom ytre og indre osv.  I dette begrepsapparatet oppfattes kvinnens overgangsalder som resultat av reduksjon av Jing, som er den medfødte essens som lagres i nyrene og er selve det substansielle fundament for menneskets vekst, seksuelle modning og fruktbarhet. Denne medfødte Jing forbrukes gradvis, selv om den får noe påfyll av ervervet Jing via kost og sunn livsstil, reduseres likevel nivået etter hvert. Menopause relateres derfor først og fremst til for lite Jing og menopause symptomene ses på som en ubalanse mellom yin og yang i nyrene.

Dette kan så gi karakteristiske symptomer som endret blødningsmønster, hetetokter, hjertebank, skiftende humør, uopplagthet, irritasjon, nedsatt hukommelse og konsentrasjon, hevelser og stivhet i kroppen. Akupunktøren arbeider for å bremse tapet av Jing, fylle på med qi-energi og skape balanse mellom yin og yang i kroppens ulike organer.

Etter 20 år som akupunktør er min erfaring at akupunktur kan ha god effekt både på blødningsforstyrrelser, hetetokter, hjertebank, humørforandringer, at det kan brukes for å gi mer energi og redusere tretthet, bedre hukommelse og redusere irritabilitet. Akupunktur kan hjelpe kvinnen til en mindre plagsom overgangsalder og gjøre at de store forandringene som skjer i kroppen går langsommere og mer harmonisk.

Det er ikke slik at akupunktur helbreder plager i overgangsalder, men det gjør at forandringene som skjer i kroppen blir mindre plagsomme.  Best effekt har kvinner med menopause plager hos en akupunktør som har en grundig utdannelse i tradisjonell kinesisk medisinsk tankegang og kan dra nytte av den lange kliniske erfaringen som er systematisert i dette begrepsapparatet. Det er innenfor dette systemet, den tradisjonelle kinesiske medisinens begrepsapparat, den kliniske erfaringen med akupunktur er systematisert gjennom generasjoner. Selv om tradisjonell kinesisk medisin er fremmed for vår vestlige skolemedisin er det dette begrepsapparatet som gir oss tilgang til den systematiserte kliniske akupunktur tradisjonen.

De siste 10-20 årene er det gjort betydelig forsknings innsats for å forstå akupunkturens virknings mekanismer(21), det er også gjort et økende antall kliniske kontrollerte studier(22). Akupunkturens smertemodulernede egenskaper ved å øke egenproduksjonen av endorfiner er godt dokumentert, likeledes at akupunktur stimulerer perifer gjennomblødning i armer og bein og stimulerer blodsirkulasjonen til hjernen. Akupunktur har også god muskelavspennende virkning. En rekke studier viser at akupunktur reduserer sympatikus tonus på hjerte og kar og på hele fordøyelsen og dette kan bidra til å forklare at akupunktur har god  effekt på vasomotoriske plager som er dominerende i overgangsalderen. Det er gjort flere kontrollerte studier som viser effekt ved mild til moderat depresjon.

Jeg kjenner kun til 5 kliniske studier på akupunkturbehandling av klimakterielle plager, alle studiene har imidlertid et lite antall pasienter. Disse studiene viser alle en bedring av menopause symptomer fra før behandling til etter behandling, bedringen holder seg i flere uker etter avsluttet behandling. En svensk studie med 24 kvinner(23) viste reduksjon av hetetokter til under halvparten. En italiensk studie med 15 kvinner som gikk på tamoxifen etter brystkreft viste signifikant reduksjon av menopause symptomer(24) til tross for fortsatt bruk av tamoxifen.

Homeopati og de små dosers medisin

Homeopati er den vestlige alternative behandlingsmetoden som har størst utbredelse internasjonalt. I homeopatisk medisin velger homeopaten å bruke, den medisinen som er i stand til å frembringe de samme symptomene som pasienten har hos friske personer. En homeopat baserer seg på et meget omfattende intervju med pasienten. Hos noen pasienter må man forsøke flere medisiner før man finner den som passer pasientens symptombildet best. Når denne er funnet, kan den i følge homeopatene ha effekt som en individuell universal medisin for de fleste av pasientens plager. Den skal i tillegg både ha en forebyggende effekt og kunne virke positivt på allmenntilstanden ved å gi økt overskudd og velvære.

Det homeopatene kaller ”potensering” av homeopatiske legemidler er en trinnvis fortynning hvor effekten overføres fra utgangsstoffet til løsningsmiddelet. Styrken på de homeopatiske medisinene benevnes etter fortynningsgraden. Et preparat med styrke D6(sjette desimalpotens) regnes som en lav potens og inneholder en fortynning av utgangsstoffet på 1:1.000.000. De vanligst brukte potensene er D6, D12, D30, D200, 1M, 10M, 50M, CM. Ved potenser over D24 skal det ikke lenger være mulig å påvise molekyler av det opprinnelige stoffet, da er det løsningsmiddelet som må bære effekten videre.

Det er ikke mulig å forklare i detalj hvordan homeopatiske medisiner virker. Hovedprinsippet er at likt helbreder likt. I følge teorien virker homeopatien indirekte ved å gi svake stimuli(informasjoner) til kroppens styringssentre, og dermed stimuleres kroppens egne reguleringsmekanismer på en slik måte at motstandskraften mobiliseres optimalt. Homeopatien gir ved riktig bruk ikke bivirkninger. Det er kroppen selv som står for den egentlige behandlingen. Men reaksjonen som settes i gang, kan ofte starte med en forverring av de aktuelle symptomene før den går over i en bedring. Det er utprøvd flere 1000 ulike substanser på friske mennesker, så det er mange ulike kombinasjoner av symptomer (=symptombilder) å velge mellom. Homeopatisk medisin brukes både ved fysiske og psykiske lidelser, av mennesker i alle aldre, og ved både akutte og kroniske sykdomstilstander.

Homeopatien er fremdeles lite utforsket. Men det foreligger likevel såpass mye dokumentasjon at det er vanskelig å avvise homeopatisk medisin som ikke dokumenterbar. Mye av den dokumentasjonen som foreligger er langt fra god nok til at metoden kan ses på som vitenskapelig dokumentert.

I 1991 ble det i British Medical Journal publisert en oversikt og analyse av 107 kontrollerte kliniske studier(25), derav 84 som viste positive resultater. Konklusjonen på denne metaanalysen var at evidensen for effekt av homeopatisk terapi i kliniske forsøk var positiv, men at materialet var utilstrekkelig til å trekke sikre konklusjoner på grunn av mye dårlig forskningsmetodikk. Siden 1991 er det gjort nærmere 100 nye kliniske studier på homeopatisk medisin. Noe over halvparten av disse studiene faller positivt ut, mens nesten like mange ikke viser positivt resultat.

Det er ikke gjort kontrollerte kliniske studier på homeopatisk behandling av plager i overgangsalder. Den eneste studien som finnes er en åpen ukontrollert pilot studie på homeopatisk behandling av 31 kvinner med hetetokter(26). Studien var trearmet og viste symptomatisk bedring av hetetokter både hos kvinner som ikke hadde brystkreft og hos kvinner som ble behandlet for brystkreft med eller uten tamoxifen.

Kilder:

  • 20. Grube B et al. St. John`s wort extract: Effacacy for menopausal symptoms of psychological origin. Advances in Natural Therapy 1999, 16(4): 177-186.
  • 21. Filshie,J.,White,A. Medical acupuncture a western scientific approach. Churchill Livingstone London 1998.
  • 22. World Health organization: Acupuncture: Review and analysis of reports on controlled clinical trials. Geneva 2002.
  • 23.Wyon Y.et al.Akupunktur mot klimakteriebesvär? Läkartid 1994;91,2318-2322.
  • 24. Porzio G.,et al. Acupuncture in treatment of menopause-relating symptoms in women taking tamoxifen., Tumori 2002,Mars-April;88(2);128-30.
  • 25. Kleijnen L, Knipschild P, Riet Gt. Clinical trails of homeopathy. BMJ 1991;302:316-23.
  • 26. Clover A, Ratsey D. Homeopathic treatment of hot flushes: a pilot study. Homeopathy 2002 Apr;91:75-9.

 

Torsdag 5. september, 2019
Om overgangsalderen | Sykdom

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake