Du er her: Artikler

Linfrø mot hetetokter

Linseed 169
Flere av kvinnene som deltok i en studie med bruk av linfrø, fikk redusert antall hetetokter med 50 prosent i løpet av seks uker.

– Linfrø virket godt, og kvinnene som brukte det var veldig fornøyd, sier dr. Sandhya Pruthi, som er direktør ved Mayo Breast Clinic i USA.

Hun er ansvarlig for en mindre studie som ble gjort ved sykehuset. Dermed kan det se ut for at daglig inntak  av linfrø i maten, kan ha en positiv effekt på plagsomme hetetokter.

Nye metoder

Legene er på jakt etter andre metoder som kan redusere hetetokter, spesielt etter at mange kvinner ikke lenger ønsker å bruke østrogentilskudd.
29 kvinner deltok i denne studien, og gjennomsnittsalderen var 55 år. For å kunne delta, måtte de ha minimum 14 hetetokter per uke i løpet av en måned.

Naturlig østrogen

Linfrø inneholder naturlig fyto-østrogren, og kan derfor ha en effekt på hetetokter. Kvinnene inntok 40 gram knust linfrø i yoghurt, frokostblanding,  appelsinjuice eller i vann i seks uker. 21 kvinner gjennomførte forsøket, mens de andre sluttet fordi de ikke orket bivirkningene.

Færre hetetokter

Men for kvinnene som fullførte, hadde bruken av linfrø god effekt. Hyppigheten av hetetoktene ble redusert med 50 prosent. Og da legene målte både styrke og hyppighet på hetetoktene, fant de at disse var redusert med cirka 57 prosent.

– Etter to eller tre uker hadde de fleste kvinnene fått en effekt av linfrøtilskuddet, forteller Pruthi.

Nå ønsker hun å gå videre med en større studie hvor man også skal ha kontrollgruppe som får placebo (narremedisin), sier hun til Journal of the Society for Integrative Oncology.

Ikke bevis

Men ikke alle er like overbeviste om linfrøets effekt på hetetokter. Dr. Wulf H. Utian er direktør ved the North American Menopause Society, og han mener at studien er for liten til å trekke slike konklusjoner.

– Reduksjonen i antall hetetokter kan vise seg å være en ren placebo-effekt. Denne studien var for kort, og mange kvinner har hetetokter mye oftere enn det som var nødvendig for å delta i denne, påpeker han. Men legger til at bruk av linfrø, så vidt han vet, ikke har vist seg å være farlig.

Mageproblemer

For flere av kvinnene som deltok i studien, ble det for mye linfrø. De fikk mageproblemer, og dr. Pruthi anbefaler derfor at man må prøve seg fram for å finne riktig dose.

(Kilde: MedlinePlus, September 2007)

Mandag 6. februar, 2012
Om overgangsalderen | Helse og kosthold

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake