Du er her: Artikler

Tidlig overgangsalder for tvillingsøstre

tvill
Tvillingsøstre ser ut for å ha en tredobbelt risiko for tidlig overgangsalderen sammenlignet med kvinner som ikke er tvilling.

En studie som nylig ble publisert på nettutgaven til Human Reproduction i USA, viser at tvillingsøstre har tre til fem ganger større risiko for å komme i overgangsalderen før de har fylt 40 år, mens den kun er én prosent for andre kvinner. Gjennomsnittsalderen for menopausen er mellom 50 og 52 år.

Databaser

Direktør Roger Gosden ved Weill Cornell Medical College i New York City og hans team fikk tilgang til opplysninger om 428 tvillingpar fra en australsk database og 404 tvillingpar fra en britisk database. Kontrollgruppen bestod av 3 483 nederlandske kvinner. Kvinner som hadde fjernet livmoren, ble automatisk utelukket fra studien.

Eggstokksvikt

Gosden hadde allerede publisert en studie om en tvilling som fikk eggstokksvikt da hun bare var 14 år. Tvillingsøsteren var derimot fertil, og kunne derfor donere ¬eggstokkvev til henne.
– Det var denne undersøkelsen som gjorde at vi ønsket å gjøre en større studie for å finne ut hvor vanlig for tidlig overgangsalder er hos eneggede tvillingsøstre, forteller han.

Bekreftelse

Det hadde det allerede vært en del diskusjoner i medisinske fagmiljøer om at toeggede tvillinger kunne ha en forhøyet risiko for å få eggstokksvikt. Med denne nye studien fikk forskerne bekreftet dette, men samtidig fikk de ny informasjon om eneggede kvinner og deres økte risiko for det samme.
    Bare én prosent av voksne kvinner får eggstokksvikt før de er 40 år, noe som kan føre til at de ikke kan få barn. I tillegg øker risikoen for hjerteproblemer og benskjørhet.

Like funn

Forskerne fant at begge registrene over tvillingsøstre ga samme resultat. De hadde tre til fem ganger høyere risiko for å komme i for tidlig i overgangsalderen sammenlignet med kvinner mellom 40 og 45 år som ikke var tvillinger. Dette gjaldt både for eneggede og toeggede tvillinger.
    Men de enkelte tvillingparene hadde store forskjeller seg imellom når de kom i overgangsalderen, og for enkelte par kunne den være så mye som 20 år!

Mysterium

For forskerne et denne store forskjellen et mysterium. For eneggede tvillingsøstre burde jo egentlig komme i overgangsalderen samtidig. Gosden påpeker at det siste er mest vanlig, men at det i andre tilfeller kommer den ene søsteren uforklarlig tidlig i overgangsalderen – og at de ikke kan forklare hvorfor det skjer. Nå skal de gå videre med studien og starte kliniske forsøk.

Fosterstadiet

En forklaring kan være at dette er noe som skjer allerede på fosterstadiet. Forskerne tror at den ene infertile søsteren produserer færre egg enn normalt, og dermed har færre sjanser til å bli gravid. Eggstokkene fungerer som et timeglass med en viss mengde egg. Når det ikke er flere igjen, kommer kvinnen i overgangsalderen. Tvillingen som kommer i for tidlig overgangsalderen har antakelig hatt færre egg fra starten.

Transplantasjon

Dr. Gordsen forteller at de mottar telefonhenvendelser fra tvillinger hvor den ene søsteren har opplevd å komme for tidlig i overgangsalderen. De ønsker å transplantere eggstokkvev til den søsteren som ikke kan få barn. Foreløpig har 10 pasienter ønsket en slik transplantasjon, og i dag har fem fått utført inngrepet. Alle har vært vellykkede, og tre av kvinnene har blitt gravid og fått barn.

Eggdonor 

Dr. Jennifer Wu er gynekolog og fødselslege ved Lennox Hill Hospital i New York City. Hun sier i en kommentar til studien at den ene tvillingen kan fungere som en donor både når det gjelder å transplantere egg og vev til sin infertile søster.
    – I dag har vi så mange muligheter når det gjelder å få barn selv om man i utgangspunktet er infertil. Det gjør at kvinner som opplever å komme altfor tidlig i overgangsalderen fortsatt kan han en mulighet til å få barn. Dermed oppleves ikke det like forferdelig som tidligere.

(Kilde: LiveScience)

 

Mandag 4. juli, 2016
Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake