Du er her: Artikler

Brumlebasser får flest barn

ScanStockPhoto_image_45855_small
Kvinner oppfatter menn med dype stemmer som svært attraktive viser ny forsning fra Harvard universitetet i Boston.
Menn med dype stemmer ser ut til å få flere barn fordi kvinner syns de virker mer sexy, friskere og mandigere enn menn med lysere stemmer.

Hvem husker ikke Barry White? Soulsangeren med en stemme som var så dyp og mørk at den gjorde et uutslettelig inntrykk på flere generasjoner kvinner rundt om i verden?


Evolusjonen

Nå ser det ut for at det var menn med slike dype og mørke stemmer som overlevde evolusjonen fordi kvinnene foretrakk å få barn med dem. Mens menn med lysere stemmer ikke var like heldige, og døde ut. Slik forklarer forskere grunnen til at menn utviklet en mørkere stemme enn kvinner.

 

Ikke nytt

Forskere har lenge vært klar over at kvinner oppfatter menn med dype stemmer som svært attraktive. Tidligere studier har også vist at kvinner blir ekstra tiltrukket av dem når de selv er i  den mest fertile fasen i menstruasjonssyklusen. Men i dagens samfunn hvor man selv kan bestemme når man vil ha barn, blir det svært vanskelig for forskerne å teste om denne påstanden er korrekt.

 

Uten prevensjon

Så forskerteamet fra Harvard University i Boston, USA, måtte reise til Tanzania for å teste ut sine hypoteser. Der fikk studere en av de siste stammene i verden som fortsatt lever av jakt og det de finner i naturen. De har ingen form for prevensjon, og praktiserer seriemonogami. Kvinnene i Hadza-stammen graver etter rotvekster og samler frukt, mens mennene jakter på dyr og samler honning.

 

Analyserte stemmene

Forskerne gjorde opptak av stemmene til 49 menn fra Hadza-stammen og måten de hilste på. Så målte de hvor dyp eller lys stemmene var, og gjorde analyser av dem på en datamaskin. De noterte mennenes alder og hvor mange barn den enkelte hadde. I gjennomsnitt hadde mennene 4,8 barn og en stemme som lå rundt 115 Hz. Etter å utelukket alder og bare sett på hvor dyp stemme den enkelte hadde, fant forskerne ut at menn med de dypeste stemmene hadde fleste barn. En mann med en stemme målt rundt 90 Hz, hadde i gjennomsnitt to barn mer enn menn med veldig lyse stemmer, det vil si rundt 160 Hz.

 

Lav frekvens

Ifølge dr. David Puts, som er antropolog og studerer slike stemmepreferanser ved Penn State University Park, utgjør to barn en meget stor forskjell. Puts mener at menn med dype stemmer har et høyere nivå av testosteron. Det gjør stemmebåndene lengre og tykkere, og derfor vibrerer de ved en lavere frekvens. Testosteron forbindes også med en høy libido og fysisk styrke. Puts sier at det ser ut til å være en forbindelse mellom testosteron og kvaliteten på sæden, noe som kan forklare hvorfor mennene i Hadza-stammen med de dypeste stemmene fikk flest barn.

 

Sosial status

En annen forklaring kan være at kvinner foretrekker menn med dype stemmer fordi man har en tendens til å tro at de har en høyere sosial status i samfunnet. Forskerne tror likevel at evolusjonen favoriserte menn med slike stemmer, og at dette kanskje kan forklare hvorfor menn har mørkere stemmer enn kvinner.

 

Selvsikker

I Hadza-stammen hadde mennene i gjennomsnitt en stemme på 115 Hz, mens kvinnenes stemmer lå rundt 210 Hz. Lederen av forskerteamet fra Harvard, Coren Apicella, forteller at noen av barna som mennene påstod var deres,  antakelig kunne ha en annen far fra samme stamme. Hun sier at det kan være en alternativ forklaring til funnene de har gjort. – Vi tror mennene med de dypeste stemmene hevder at de har mange barn fordi det gir en dem en bedre selvfølelse.


(Kilde: NewScientist.com)

Mandag 28. mai, 2012
Graviditet | Mannens hjørne | Nyheter

Kommentarer

Forumtråd Svar Siste svar  
Ingen kommentarer
Tilbake