Ekspertsvar

Amanda: Har jo vært en debatt de siste ukene som ble startet med Kari Jaquesson uttalser om fedme/livsstil. Er fedme et speilbilde av en livsstil? Hva mener du Christine?
Treningsekspert Christine svarer: Hei Amanda -
Ja den stor fedmebølgen vi nå ser over store deler av verden er definitivt et resultat av endret livsstil med for mye mat og for lite mosjon. I en artikkelserie fra British Medical Journey, "ABC of Obesity" fra 2006, fremgår det at voksne i snitt spiser 500-600 kcal hver dag mer enn de gjorde for ca 30 år siden. Ca 500 kcal går til å opprettholde overvekten, mens ca 50 kcal bidrar til mer vektøkning. OM alle reduserte kaloriinntaket med 500 - 600 kcal ville det gradvis git et vekttap på 10-30 kg og antallet overvektige ville synke til samme nivå som for 30 år siden! Men vektreduksjon bør alltid skje både via kostendring og trening, og legges opp som en varig livsstilsendring med tiltak man kan leve godt med over tid. Lavenergidiett uten trim gir i snitt et muskeltap på i snitt 41 %, kontra kun 23% med trening. Når vi vet at muskelmassen er den største forbrukeren av energi og står for hele 60-75% av den daglige energiomsettingen, sier det seg selv at vi ikke har noen muskler å miste. I tillegg gir som kjent god muskelstyrke og god form en rekke andre helse-og trivselsgevinster på kort og lang sikt. Styrketrening bør derfor alltid med i et opplegg for varig vektendring. For hver kilo muskelmasse du skaffer deg, øker hvilestoffskiftet med ca 100 kcal daglig. To kg muskler vil forbrenne rundt 8 kg dett i året..! Redusert fysisk aktivitet i befolkningen vil derfor ha stor betydning for gradvis vektøkning. Og et par timer på treningsstudio for de voksne, og noen knappe treningstimer i hall for de unge osv - er ikke tilstrekkelig for å erstatte tap av alminnelig daglig lek, kroppsarbeid og aktivitet. Nye tall viser at knapt 30% av oss forblir normalvektige livet ut - og det er endringer i samfunnsstruktur med tilgang på overflod av mat hele døgnet, og minimalt med krav om fysisk innsats - som skaper denne nye og alvorlige situasjonen. OM energiinntaket reduseres med bare 100 kcal (en boks brus eller en Caffe Latte med helmelk. Eller 100 g kylling uten skinn i steden for lammekoteletter) og man samtidig går ca 2000 skritt mer per dag, vil de fleste barn og voksne unngå vektøkning. Så enkelt kan det være å endre kurs.. Det handler om å velge litt smartere, og om de små daglige valg - i dag - og resten av livet. Genetisk er vi alle utstyrt med evnen til og trangen til å lagre energi for magrere tider. Det er ikke særlig gunstig i dagens samfunn. Moderne levesett har gitt oss nye utfordringer, som vi selvsagt takler forskjellig. Det ER mulig for langt de fleste av oss å finne en balanse mellom nytelse og ytelse - mellom inntak og forbruk av kalorier. Men det er ikke nødvendigvis enkelt. Det krever innsats, vilje og utholdenhet. Vi har litt ulike arvelige gener og miljømessige disposisjoner for en livsstil som over tid gir overvekt. Sånn sett er vi selvsagt ikke like heldig stilt, og har ulike forutsetninger for å lykkes. Men bottom line er at forskjellen mellom oss er liten, og at den ikke kan forklare den enorme fedmebølgen vi nå opplever. ALLE kan i utganspunktet påvirke sin egen livvsituasjon, og har gleden av og muligheten til en livsbejaende hverdag som inkluderer fysisk aktivitet og sunn, god mat i passe doser -I sum gir det glede og overskudd, og en sunn kroppsvekt. Merk at vikrigste risikofaktor for hjertekarsykdom ikke er røyking eller overvekt, men inaktivitet. Det viktigste for helsa er dermed at du er sprek - ikke så mye hva du veier. Og det viktigste er 30 min daglig lett aktivtet som å gå en rask tur. Det er tilgjengelig for de fleste. OM utviklingen skal stoppes må selvsagt alle gode krefter stå sammen, den enkelte og myndighetene - for å tilrettelegge for gode valg i hverdagen både når det gjelder mat og mosjon. Dette er det konsensus om world wide. Men å kalle det latskap ol fører ingen steder. En tur derimot...