Ekspertsvar

Bodil: Hei
Jeg er 49 år og er nok på full fart inn i overgangsalderen. Etter jul har jeg dessverre slitt med hetetokter, natt og dag. Dette plager meg og går utover nattesøvnen. Vil ikke ta vanlig østrogen, har derfor kjøpt Femarelle.
Hva er forskjellen på vanlig østrogen og vegetabilsk østrogen?
Er det noen skadelige bivirkninger?
Jeg blir usikker på om jeg tør å ta disse tablettene når jeg ikke vet mer enn det som jeg finner i reklamen.
Bodil
Lege Bernt svarer: Fytoøstrogener kalles en rekke ulike plantestoffer som binder seg til østrogen respetorer eller de samme bindingssteder på cellene som østrogen binder seg til.

Mange fytoøstrogener er store steroid molekyler som ligner på østrogen, eller det naturlige kvinnelige østrogenet østradiol, Mange fytoøstrogener har betydelig østrogen effekt når de binder seg til østrogen resptorene, mens andre fytoøstrogener har liten østrogen effek. Et fytoøstrogen med liten østrogen effekt som binder seg til østrogen resptorer, vil da medføre at mindre av kroppens eget østrogen binder seg og det vil da gi redusert østrogen effekt i kroppen.

Fytoøstrogener fra soya virker med ulik østrogen aktivitet på ulike østrogen resptorer i kroppen. Det er gjort studier som viser at fytoøstrogener fra soya gir 15- 20% østradiol effekt på beta-østrogen resptorer i sentral nervesystemet og beinvev, dvs at det i overgangsalder vil kunne beskytte både mot beinskjørhet og redusere hetetokter. På alfa-østrogen reseptorer i brystvev gir soya fytoøstrogener mye mindre østradiol effekt, kanskje bare 0,3-0,4% østradiol effekt, da virker de nærmest som østrogen hemmere på brystvev. Fytoøstrogener som virker på denne måten kalles SERMèr eller selektive østrogen reseptor modulatorer. At fytoøstrogener i soya er sermèr og har liten østrogen effekt på brystvev er antagelig en av årsakene til lav forekomst av brystkreft i befolkninger som bruker mye soya.

Femarell inneholder fytoøstrogener fra soya og på produktet er det gjort produktspesifikke studier som viser at det reduerer hetetoketer og overgangsalder plager, samtidig som det beskytter mot beinskjørhet. Fordi fytoøstrogener i soya har liten østrogen effekt på brystvev tror jeg det er tryggere å bruke for kvinner i overgangsalder, mange mener at naturlig soya kan beskytte mot brystkreft.

Jeg mener femarell er et trygt og godt valg for å redusere hetetokter og overgangsalder plager. Studier viser at det også beskytter mot beinskjørhet og det er ingen ting som tyder på at det vil gi økt risko for brystkreft, snarere tvert imot.