Ekspertsvar

Linda: Har jeg dårligere prognose og større sjans for å få tilbakefall når det hadde spredt seg til vaktpostkjertelen?Får også Herceptin hver 3 uke.
Brystkreftekspert Ellen svarer: Hei Linda!
Spredning fra brystkreft ser vi heldigvis stadig sjeldnere og det skyldes en kombinasjon av at svulstene oppdages tidligere enn før og at vi gir en tøffere behandling enn før. Vi kan aldri si noe om den enkelte pasients eksakte prognose. Pasienter med helt små svulster uten noen spredning til lymfeknuter i armhulen, kan få tilbakefall mens pasienter med store svulster og spredning til mange lymfeknuter, kan leve friske uten tilbakefall resten av livet. Når det er sagt, så ser man i store studier at det er to faktorer som betyr mer for prognosen enn andre og det er svulstens størrelse og om det er spredning til lymfeknuter i armhulen og evt. hvor mange lymfeknuter. Dersom du bare har spredning til vaktpostlymfeknuten, regner vi det som kun en lite øket risiko i forhold til de som ikke har slik spredning. Kanskje viktigere for deg er at du tydeligvis har en svulst som er såkalt HER2 positiv siden du får Herceptin. Før Herceptin kom på markedet, så vi at pasienter med svulster som er HER2 positive, hadde noe dårligere prognose. Med Herceptin er prognosen omtrent som med svulster som er HER2 negativ. Du går gjennom en tøff behandling, men målet er å at du ikke skal få noe tilbakefall. Jeg ønsker deg lykke til med behandlingen. Tenk på deg selv som frisk!