Ekspertsvar

Petra: Så på "legene" de sa det var så farligt med soya produkter .er det det?
kvinnene i østen spiser jo mye soya oe har nesten ikke overgangs plager.alt er jo snart farligt ,men trodde i USA som de bruker heste østrogen til kvinnene burde vore mer red det ?
Lege Bernt svarer: Kvinner i Asia som spiser mye soya har mindre overgangsalder plager, det er godt dokumentert. De har også betydelig mindre hjertekarsykdommer, beinskjørhet og brystkreft. Menn som spiser mye soya har både mindre protatakreft og tykktarmkreft og de har som kvinnene også mindre hjertekarsykdommer og beinskjørhet.

Det er ingen tvil om at soya er et sundt næringsmiddel som beskytter mot mange av de viktigste livsstils sykdommene vi plages av i vår vestlige kultur.

Hvis vi ser på hva som skjer med japanske og asiatiske kvinner som flytter til USA, vil de utvikle mere av disse livsstilsykdommene etter hvert som de adapterer til amerikansk livsførsel. Går vi til andre generasjons japanske kvinner i USA har de nesten samme hyppighet av brystkreft, beinskjørhet, hjertkarsykdommer og overgangsalder plager som amerikanske kveinner.

Soya er kort og godt det næringsmiddelet/matvaren med best dokumenterte helseforebyggende virkning.