Ekspertsvar

Torunn: Hei

Er midt i overgangsalderen og plages med symptomene på det. Men det som er mest plagsomt, er at når en hetetokt starter, så får jeg en synkende følelse i magen, blir urolig og på gråten,og så begynner svettingen. Er dette vanlig og hva skyldes det? Det er verre ved stress i jobbsammenheng.
Gynekolog Åsle-Marit svarer: Hei!

Ingen tvil om at hetetokter er plagsomme. Jeg tror ikke jeg helt eksakt kan forklare hvs som skjer biokjemisk og som gir deg denne magefølelsen , uroen og angsten før svettingen inntrer. Men ved overgangsalder er det
temperaturreguleringssenteret i hjernen som har satt en annen terskel for hva kroppen senser som kaldt og varmt, og dette påvirker mange organer. Under en hetetokt er blodgjennomstrømningen i hjernen også redusert, og dette påvirker også mer enn bare følelsen av temperaturendring.
Det er velkjent at stress forverrer hetetokter. Dette skjer via stresshormonene.

Les mer om: hetetokterstress