Ekspertsvar

Emma: Hei Jeg er 37 år. Jeg ble operert for brystkreft i juni. Kreftsvulsten var på 1 cm, Her 2 posiv, hormon negativ, grad 2. Ingen spredning til lymfeknutene. I tillegg ble det funnet utbredt DCIS. Jeg leser i all literatur at prognosen er dårlig hvis man er Her 2 positiv. Er meget bekymret. Har man virkelig mye dårligere prognose hvis man er Her 2 positiv sammenlignet med de som har hormonfølsom brystkreft. Er dette tilfellet også etter at man får behandling med Herceptin. Jeg er nå ferdig med cellegift ( FEC 100 ), og nyelig fått Herceptin behandling nummer 2. Hilsen Emma
Brystkreftekspert Ellen svarer: Kjære Emma!

Beklager forsinket svar, det skyldes en misforståelse fra min side!
Du hadde en liten svulst, grad 2 og ikke spredning til lymfeknutene. Det er det aller viktigste og sier meg at du er i en god prognostisk gruppe! Dette selv om svulsten HER2 er positiv. Til de som ikke kjenner dette så godt kan jeg fortelle at HER2 er en tumormarkør som sier noe om celledelingshastighet bl.a. Har man mye HER2 på kreftcellene, så kan det indikere at kreftcellene deler seg raskere enn andre kreftceller og derved raskere kan spre seg i kroppen. Men så er vi så heldige at det for noen år tilbake kom et medikament på markedet som blokkerer HER2 receptorene (mottakerne) på kreftcellene. Medikamentet heter Herceptin og er en såkalt antistoffbasert medisin som gis i sprøyteform regelmessig i et år etter operasjonen. Denne medisinen har i store studier vist svært gode resultater og det er slik at man kan si at med denne medisinen så er prognosen neste like god som dersom svulsten var HER2 negativ!

Behandlingen for brystkreft kan være tøff med cellegift til de fleste, strålebehandling, antiøstrogen og anti HER2 til en del pasienter. Det er en pris å betale for at Norge er det landet i verden med 4. best resultater og best i Europa vedrørende prognose på brystkreft. På den annen side er det mange land som bruker samme retningslinjer for behandling som oss, men som har dårligere langtidsoverlevelse. Det kan bl.a. skyldes at norske kvinner er flinkere til å ta medisinen sin selv om det kan ha bivirkninger. Herceptin pleier ikke å gi så store plager.

Lykke til og stå på!